Per Lægreid


Per Lægreid er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker I ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. Lægreid har særlig forsket på offentlig forvaltning, sentraladministrasjonen, administrative reformer, forvaltningspolitikk og institusjonell endring, i norsk, nordisk og europeisk perspektiv. Lægreid har vært med på utgivelsen av mer enn 23 bøker, 80 bokkapittel og 60 tidsskriftartikler.

Bøker av Per Lægreid

 • Sentralforvaltningen

  Stabilitet og endring gjennom 40 år

  Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Jarle Trondal

  Hvem er egentlig byråkratene? Hvilke sammenhenger finnes mellom sentralforvaltningens organisering, rekruttering og styringens kvalitet?

 • Organisasjonsteori for offentlig sektor

  3. utgave

  Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik

  En velskrevet innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.

 • Forvaltning og politikk

  4. utgave

  Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Jacob Aars

  Oppdatert utgave av populær innføringsbok om den norske forvaltningens oppbygning og virkemåte.

 • Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering

  2. utgave

  Anne Lise Fimreite (red.), Peter Lango (red.), Per Lægreid (red.), Lise Hellebø Rykkja (red.)

  Oppdatert utgave av viktig bok om samfunnssikkerhetsarbeid og organisering for krisehåndtering

 • Styring og autonomi

  Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning

  Tom Christensen, Per Lægreid, Arne R. Ramslien

  Om Norge skal lykkes med å ta imot og integrere innvandrere henger i avgjørende grad sammen med organisering og styring, hevder denne boka.

 • Reformer og lederskap

  Omstilling i den utøvende makt

  Tom Christensen, Per Lægreid

  Reformer og lederskap tar for seg hvordan politiske og administrative lederroller i den utøvende makt påvirkes og endres gjennom bevisste reformfor...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x