Per Lægreid


Per Lægreid er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker I ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. Lægreid har særlig forsket på offentlig forvaltning, sentraladministrasjonen, administrative reformer, forvaltningspolitikk og institusjonell endring, i norsk, nordisk og europeisk perspektiv. Lægreid har vært med på utgivelsen av mer enn 23 bøker, 80 bokkapittel og 60 tidsskriftartikler.

Bøker av Per Lægreid

 • Sentralforvaltningen

  Stabilitet og endring gjennom 40 år

  Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Jarle Trondal

  Forventet på lager 31.08.2018

  Hvem er egentlig byråkratene? Hvilke sammenhenger finnes mellom sentralforvaltningens organisering, rekruttering og styringens kvalitet?

 • Organisasjonsteori for offentlig sektor

  3. utgave

  Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik

  En velskrevet innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.

 • Forvaltning og politikk

  4. utgave

  Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Jacob Aars

  Oppdatert utgave av populær innføringsbok om den norske forvaltningens oppbygning og virkemåte.

 • Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering

  2. utgave

  Anne Lise Fimreite (red.), Peter Lango (red.), Per Lægreid (red.), Lise Hellebø Rykkja (red.)

  Oppdatert utgave av viktig bok om samfunnssikkerhetsarbeid og organisering for krisehåndtering

 • Styring og autonomi

  Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning

  Tom Christensen, Per Lægreid, Arne R. Ramslien

  Om Norge skal lykkes med å ta imot og integrere innvandrere henger i avgjørende grad sammen med organisering og styring, hevder denne boka.

 • Reformer og lederskap

  Omstilling i den utøvende makt

  Tom Christensen, Per Lægreid

  Reformer og lederskap tar for seg hvordan politiske og administrative lederroller i den utøvende makt påvirkes og endres gjennom bevisste reformfor...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x