Rutt Trøite Lorentzen


Rutt Trøite Lorentzen er høgskolelektor i norsk på Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for lærarutdanning og teiknspråk. Hun arbeider særlig med barns tidlige skriftspråksutvikling og norsk på småskoletrinnet. Lorentzen har utgitt "Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget" (2007, med Anne Håland) og er bidragsyter i Moslet (red.): "Norskdidaktikk. Ei grunnbok" (2001) og Moslet og Bjørkeng (red.) "Norskdidaktikk. Tekstnær og elevnær undervisning" (2004).

Bøker av Rutt Trøite Lorentzen

 • Å skrive i alle fag

  Rutt Trøite Lorentzen, Jon Smidt

  Kunnskapsløftet setter nye krav til skriveopplæring i alle fag. Denne boken gir viktige perspektiver og nyttige tips til en fruktbar undervisning.

 • Dialogar om tekst

  Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget

  Anne Håland, Rutt Trøite Lorentzen

  «Dialogar om tekst» er ei praktisk orientert metodebok for lærarar, først og fremst norsklærarar i grunnskulen.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x