Sissel Undheim


Sissel Undheim er førsteamanuensis i religionsvitenskap fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på lærebøker og på religion og populærkultur for barn og unge, og er også opptatt av antikkens religioner og kristendommens tidligste fase. Undheim har blant annet utgitt «Borderline virginities» (Routledge T&F, 2017).

Bøker av Sissel Undheim

  • Religion i skolen

    Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget

    Sissel Undheim (red.), Marie von der Lippe (red.)

    Hva skal religions- og livssynsfaget i skolen handle om? Hvilke utfordringer står dagens religionslærere overfor i sin undervisning?

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x