Svein Aage Christoffersen


Svein Aage Christoffersen er dr.theol. og professor i systematisk teologi (etikk, religionsfilosofi og fundemantalteologi) ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er dessuten leder i Forskningsetisk utvalg ved universitetet.

Bøker av Svein Aage Christoffersen

 • Handling og dømmekraft

  Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv

  Svein Aage Christoffersen

  Engasjerende innføring i etisk tenkning

 • Profesjonsetikk

  Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2. utgave

  Svein Aage Christoffersen

  Ikke på lager

  Forfatterne diskuterer hva profesjonsetikk er og viser sammenhengen mellom moralsk ansvarlighet og utvikling av profesjonell dømmekraft.

 • Religionens livstolkning

  Innføring i kristendommens religionsfilosofi

  Svein Aage Christoffersen, Jan-Olav Henriksen

  En innføring i religionsfilosofi med utgangspunkt i religion som et konkret, historisk fenomen forankret i menneskets livsverden.

 • Handling-person-samfunn 2.utgave

  En innføring i grunnlagsetikk for helse-og sosialfagene

  Svein Aage Christoffersen

  Ikke på lager

  Boken knytter etiske teorier og begreper til konkrete utfordringer og problemer.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x