Thor Falkanger


Thor Falkanger er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Universitet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker på Universitetsforlaget, særlig innenfor tingsrett og sjørett. Av hans seneste bøker nevnes Allmenningsrett (2009), Odelsloven med kommentarer (5. utgave 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Landbruksrett (2013), Løsningsrettsloven (2015), Sjørett (8. utgave 2016, sammen med Hans Jacob Bull), Tingsrett (8. utgave 2016, sammen med Aage Thor Falkanger) og Lufttransport av gods (2016)

Bøker av Thor Falkanger

 • Mineralloven

  Lovkommentar

  Thor Falkanger

  I boken gis det en bakgrunn for loven, etterfulgt av kommentarer til de enkelte bestemmelsene i Mineralloven.

 • Scandinavian Maritime Law

  The Norwegian Perspective, 4th ed.

  Lasse Brautaset, Hans Jacob Bull, Thor Falkanger

  Scandinavian maritime law reflects the maritime law as found in the Nordic countries.

 • Tomtefesteloven

  Kommentarutgave

  Thor Falkanger

  Hovedtyngden i fremstillingen er kommentarer til hver enkelt paragraf.

 • Fast eiendoms rettsforhold

  5. utgave

  Thor Falkanger

  Grunnleggende bok i rettsforhold knyttet til fast eiendom.

 • Lufttransport av gods

  Thor Falkanger

  Store mengder verdifullt gods transporteres hvert år med fly. Dette er den første norske fremstilling av regelverket siden 1975.

 • Tingsrett

  8. utgave

  Thor Falkanger, Aage Thor Falkanger

  Boken omhandler reglene om retten til å råde over fysiske ting.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x