Tor-Geir Myhrer


Tor-Geir Myhrer (f. 1952) er cand.jur. (1976) og dr. juris (2000) og er professor ved Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Siden 2006 har han vært professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling, og fra 2005 til 2015 var han professor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Myhrer har tidligere utgitt blant annet «Personvern og samfunnsforsvar: Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen» (2001), «Som siste utvei: Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen» (2005), 4. utgave av Johs. Andenæs¿ «Norsk straffeprosess» (2009) og «Bastet og bundet: Rettslige rammer for bruk av håndjern» (2012). Han er også medforfatter av blant annet «Juss og etikk» (2005) og «Juss for vektere» (2013).

Bøker av Tor-Geir Myhrer

 • Juss og etikk

  2. utgave

  Nadia Hall, Haakon I. Haraldsen, Tor-Geir Myhrer, Unni Sandbukt, Henrik Syse, Arne Fanebust (red.)

  Boken omhandler etiske problemstillinger og krav i det juridiske miljøet og samfunnet, blant forretnings- og strafferettsadvokater, dommere m.m.

 • Vandel

  Om politiattester og vurdering av skikkethet

  Morten Holmboe, Tor-Geir Myhrer

  Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?

 • Juss for vektere - ebok

  2. utgave

  Runa Bunæs, Tor-Geir Myhrer, Kai Spurkland

  Juss for vektere er en lærebok for vekterutdanningen.

 • Juss for vektere

  2. utgave

  Runa Bunæs, Tor-Geir Myhrer, Kai Spurkland

  Juss for vektere er en lærebok for vekterutdanningen.

 • Andenæs' Norsk straffeprosess

  Ajourføringshefte

  Tor-Geir Myhrer, Morten Holmboe, Kai Spurkland

  Dette ajourføringsheftet gir en oversikt over nye lovregler og rettsavgjørelser frem til 1. juli 2016.

 • Våpeninstruks for politiet

  Kommentarutgave

  Tor-Geir Myhrer

  Verket gir en systematisk og grundig gjennomgang av alle instruksens regler.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x