Tor-Geir Myhrer


Tor-Geir Myhrer, f. 1952, cand. jur. 1976, dr. juris 2000, har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Fra 2006 er han professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling og fra 2005 professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har tidligere utgitt blant annet Personvern og samfunnsforsvar - Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen (2001), Som siste utvei - Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen (2005), 4. utgave av Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess (2009) og Bastet og bundet - Rettslige rammer for bruk av håndjern (2012). Han er også medforfatter av bl.a. Juss og etikk (2005) og Juss for vektere (2013).

Bøker av Tor-Geir Myhrer

 • Vandel

  Om politiattester og vurdering av skikkethet

  Morten Holmboe, Tor-Geir Myhrer

  Forventet på lager 26.10.2018

  Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?

 • Juss for vektere - ebok

  2. utgave

  Runa Bunæs, Tor-Geir Myhrer, Kai Spurkland

  Juss for vektere er en lærebok for vekterutdanningen.

 • Juss for vektere

  2. utgave

  Runa Bunæs, Tor-Geir Myhrer, Kai Spurkland

  Juss for vektere er en lærebok for vekterutdanningen.

 • Andenæs' Norsk straffeprosess

  Ajourføringshefte

  Tor-Geir Myhrer, Morten Holmboe, Kai Spurkland

  Dette ajourføringsheftet gir en oversikt over nye lovregler og rettsavgjørelser frem til 1. juli 2016.

 • Våpeninstruks for politiet

  Kommentarutgave

  Tor-Geir Myhrer

  Verket gir en systematisk og grundig gjennomgang av alle instruksens regler.

 • Juss for vektere - ebok

  Kai Spurkland, Runa Bunæs, Tor-Geir Myhrer

  Juss for vektere er en lærebok for vekterutdanningen, og dekker de rettslige temaene i Politidirektoratets opplæringsprogram for vektere.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x