Torje Sunde


Torje Sunde er advokat (H) hos Regjeringsadvokaten, hvor han bl.a. arbeider med EØS-rett. Han har bakgrunn fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og tingretten. Sunde bidro i arbeidet med å gjennomføre tjenestedirektivet i Norge.

Bøker av Torje Sunde

  • Tjenesteloven

    Tjenestedirektivet i norsk rett, kommentarutgave

    Torje Sunde, Ida Sørebø

    Verket inneholder grundig omtale av hver enkelt bestemmelse og omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x