100 utgivelser på kommentarutgaver.no

Sist uke publiserte vi tittel nummer 100 på kommentarutgaver.no! Det betyr at et stort utvalg av landets beste jusslitteratur er tilgjengelig for deg, der du er. 

Her i Universitetsforlaget er vi stolte av jussutgivelsene våre, og vi er veldig glade for at dere setter pris på at de også finnes digitalt. Dere gjør det mulig for oss å fortsette å utvikle landets beste juridiske litteratur, og samtidig ta den videre inn i framtiden. Vi gir oss ikke med 100 titler, men har mange spennende planer og prosjekter på gang. Vi gleder oss til å vise dere. Takk for følget så langt!
 
- Camilla Klevan, redaksjonssjef for juss 

Prøv kommentarutgaver gratis i 30 dager.

Digitale utgivelser i april:

 
Tvisteløsning, 3. utgave

TVISTELØSNING inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. 

Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem til utgangen av oktober 2016. Les mer her. 

Straffesaker i utlandet

Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende.

Stadig flere norske borgere reiser utenlands, både på ferie og i arbeid. Det fører også til at flere blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer eller som mistenkt. «Straffesaker i utlandet - bistand og samarbeid» tar for seg spørsmålene om hvilken hjelp man kan få fra norske myndigheter, og hvilke begrensninger som gjelder.  Les mer her.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x