Boklansering: Kritisk tenkning i samfunnsfag

Når: Tirsdag 15. oktober kl. 14.30
Hvor: OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: S141, Gerd Wangs auditorium. Se kart.

I en tid som mer enn noen gang krever kunnskap og handlekraft, opplever vi at sannheten forvitrer gjennom fake news, og vi blir rådville og maktesløse. Da trenger vi kritisk tenking. Kritisk tenkning er blant de sentrale fagovergripende temaene i skolens fagfornyelse. Men hva betyr kritisk tenkning i praksis?

Dette er tema for en rekke bidrag i boka Kritisk tenkning i samfunnsfag, redigert av Marlen Ferrer og Annika Wetlesen. Er kritisk tenkning en generell ferdighet, eller knyttet til et bestemt faginnhold? Og hva skal elevene oppmuntres til å stille seg kritiske til? I boka brukes danningsteori for å belyse hva kritisk tenkning bør være i dagens skole.

Til lanseringen kommer tre forskere og samfunnsdebattanter og setter boka og begrepet kritisk tenkning inn i en historisk og aktuell kontekst:

  • Historikeren Merethe Roos har studert danningens lange linjer i norsk skole og offentlighet.
  • Statsviteren og lærerutdanneren Theo Koritzinsky har fremmet kritisk tenkning i politikk og pedagogikk fra 1960-tallet til i dag.
  • Kunnskapssosiologen Hedvig Johannesen har kastet kritiske blikk på eliter og medier i nyere tid.

Velkommen!

Arrangementet er gratis og åpent for alle

Til arrangementet på Facebook
På grunn av servering ber vi deg velge «Skal» på Facebook, da vet vi hvor mange vi skal bestille til.

Les mer om boka her

Program:

14.30: Dørene åpnes, servering av drikke og fingermat

15.00: Velkommen ved forlaget og bokens redaktører: Marlen Ferrer, historiker og førsteamanuensis i samfunnsfag og Annika Wetlesen, samfunnsgeograf og førsteamanuensis i samfunnsfag.

15.10: Innledninger ved professor Merethe Roos (USN), førsteamanuensis Hedvig Johannesen (OsloMet) og førsteamanuensis emeritus Theo Kortizinsky (OsloMet).

15.40: Panelsamtale mellom innlederne. Ordstyrer er Per Anders Aas.

16.00: Mingling

16.30: Avslutning

Om redaktørene:

Marlen Ferrer (f. 1973) er historiker og førsteamanuensis i samfunnsfag ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo om norrøn og spansk middelalder og har skrevet populærvitenskapelige bøker i historie for voksne og barn.

Annika Wetlesen (f. 1976) er samfunnsgeograf og førsteamanuensis i samfunnsfag ved OsloMet. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo og har tidligere forsket på arbeidsliv og fagorganisering i India. Nå forsker hun på geografi- og samfunnsfagdidaktikk.

Om innlederne:

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, redaktør for Norsk pedagogisk tidsskrift og læremiddelforsker. Hun har skrevet og redigert flere bøker om danning, bl.a. Kraften i allmenn dannelse: skolen som formidler av humaniora (2016), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (2017) og Hartvig Nissen (2019).

Theo Koritzinsky er statsviter, tidligere bl.a. lektor ved Sagene Lærerhøgskole, universitetslektor ved UiO og førsteamanuensis ved Høgskolen og i Oslo og Akershus (nå OsloMet). Han har vært partileder i SV, stortingsrepresentant og leder av kirke- og undervisningskomiteen, og har skrevet en rekke bøker om samfunnsfaglige emner, bl.a. Samfunnskunnskap: fagdidaktisk innføring (4. utg. 2014).

Hedvig Johannesen er sosiolog og førsteamanuensis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet. Hun forsker på livslang læring og kunnskapssosiologi, bl.a. med avhandlingen Cultural Codes of Technical and Vocational Teachers (2015). Hun har skapt debatt med kritiske innspill som artikkelen «Den skravlende eliten» (2006) og boka Mette-Marit og politikkens abdikasjon (2013).

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x