Boklansering: Vandel

Vi inviterer til lansering av boken Vandel: om politiattester og vurdering av skikkethet av Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer.
  
Tid: Fredag 9. november 2018 kl. 10:15–11:15
Sted: Politihøgskolens bibliotek. Se veibeskrivelse

Program:

  • Forlagsredaktør i Universitetsforlaget Hedda Mellbye Andenæs
  • Leder for politiets attestenhet i Vardø Leif Sætrum
  • Avdelingsleder for studieavdelingen ved PHS Anne Kristine Aure
  • Avdelingsdirektør i POD Kristin Ottesen Kvigne
  • Lagdommer og leder av Advokatbevillingsnemnden Håvard Holm

Om boka:
Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?
I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne drøfter også i hvilken grad politiet uten hinder av taushetsplikt kan supplere en politiattest med andre opplysninger om attestsøkeren.
 
Vandel vil være nyttig for alle som arbeider med vandelsspørsmål, blant annet politiet, personalansvarlige, ideelle organisasjoner og advokater.
 
Arrangementet er gratis og åpent for alle! Det blir enkel bevertning.
 
Eksterne gjester kan melde seg på her.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x