De nominerte til Årets tidsskriftartikkel 2017

Universitetsforlaget er stolte av å få være utgiver for over 50 solide tidsskrift. Redaksjoner og forfattere gjør en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget hvert år ut hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel». Forfatteren av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner. Vinner offentliggjøres under Universitetsforlagets sommerfest 5. juni 2018. Se tidligere vinnere her.

De nominerte for 2017 er:
 
Arbeiderhistorie: Jens Petter Nielsen, «Å skape mening i konsolideringens navn». Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum
Arbeidsrett: Eirik Østerud, Konkurransereglenes anvendelse på tariffavtaler og boikott som arbeidskampmiddel
Edda: Frode Lerum Boasson, I nasjonens tjeneste? Norske forfatterjubileer 2006–2010
Fokus på familien: Nora Bateson, The era of emergency relocation – a transcontextual perspective
Heimen: Leiv Sem, Om framstillinga av sørsamar i Trøndelags historie
Historisk tidsskrift: Jens Petter Nielsen, Den russiske revolusjon hundre år etter
Jussens Venner: Erlend Baldersheim, Høggir og tomgang i rettskildelæren
Kirke og kultur: Arne Johan Vetlesen, Krisens tidsalder, og veien ut
Kritisk juss: Lars Arnesen, Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn?
Kunst og kultur: Kaja M. Haug Hagen, Senmiddelalderens betrakter og Ringsaker kirkes alterskap: Mellom presentasjon og representasjon
Lov og rett: Josefin Natalie Engström, Forliksrådsfellen i internasjonale tvister
Naturen:Magne Høyberget, Anette E.S. Högström, Jan Ove R. Ebbestad og Sören Jensen, Fantastisk fossilfunn i Finnmark
Nordic Journal of Digital Literacy: Njål Foldnes, The impact of class attendance on student learning in a flipped classroom
Nordic Journal of Religion and Society: Stig Hjarvard og Mattias Pape Rosenfeldt, Giving Satirical Voice to Religious Conflict
Nordic Studies in Education: Klaus Nielsen og Jacob Klitmøller, Blinde pletter i den synlige læring – kritiske kommentarer til ”Hattierevolutionen”
Nordisk poesi: Eirik Vassenden, Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson
Nordisk politiforskning: Adam Diderichsen, Renewal and Retraditionalisation – the Short and Not Very Glorious History of the Danish Bachelor’s Degree in Policing 
Nordisk Sygeplejeforskning: Jeannett Klitgaard og Hanne Aagaard, Kvinders valg af maternal request sectio - Oplevelsen af at være følelsesmæssigt indespærret i den utæmmelige krop 
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research: Kevin Holger Mogensen, Trine Wulf-Andersen og Lene Larsen, Unge mænd og biler. Tilhør inden for og uden for skolen
Norsk Antropologisk Tidsskrift: Ørnulf Gulbrandsen, Vold og ære, hevn og forsoning: Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift: Carin Franzén, Vägval i subjektivitetens historia
Norsk medietidsskrift: Tore Helseth, Mogul og mesén: Filmprodusenten Egil Monn-Iversen
Norsk museumstidsskrift: Torgeir Rinke Bangstad, "Verdens speil og tingenes gravsted: Om metaforbruk og «gjøren» i museologien 
Norsk pedagogisk tidsskrift: Gro Lorentzen og Åse Røthing, Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker
Norsk sosiologisk tidsskrift: Monika Grønli Rosten, Territoriell stigmatisering og gutter som «leker getto» i Groruddalen
Nytt Norsk Tidsskrift: Anine Kierulf, «… en åpen og opplyst offentlig samtale» - Forskningsformidling som demokratisk ansvar
Oslo Law Review: Kjersti Lohne og Kristin Bergtora Sandvik, Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism
PLAN: Ragnhild Ihle, Integrering – samfunnets opptakskrav?
Stat & styring: Eva Hildrum, Mellom lojalitet og servilitet
Søkelys på arbeidslivet: Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien, Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen
Tidsskrift for Eiendomsrett: Frode Innjord, Kristian Brandt og Cathrine Aulie, Opprydding i forurenset sjøbunn – kostnadsansvar for forurensning som skyldes tidligere lovlige utslipp
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett: Richard André Våge, Om grensa mellom meinerstatning og sosialmedisinske utgifter ved moderate personskadar
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål: Elisabeth Gording Stang, Forslaget til ny barnevernlov. Rettighetsfesting, strukturendring og språkrevisjon
Tidsskrift for forretningsjus: Magne Strandberg og Arnt Skjefstad, Erstatning for feil gjort i selskapets ledelse – utviklingstrekk, tilnærming og systematikk
Tidsskrift for omsorgsforskning: Ole Petter Askheim, Jan Andersen og Ingrid Guldvik, Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon
Tidsskrift for psykisk helsearbeid: Trond F. Aarre og Kim Øivind Larsen,  Kva klinisk nytte har med av dagens psykiatriske diagnosar- og kva er alternativet?
Tidsskrift for rettsvitenskap: Gøran Østerman Thengs, En standardtilnærming til Grunnloven § 112
Tidsskrift for samfunnsforskning: Tomas Hostad Løding, Arvesølvets verdi – den historiske transformasjonen av vannkraftforvaltningens legitimering
Tidsskrift for Velferdsforskning: Aina Schiøtz, Rus i Norge – politiske og medisinske tilnærminger i historisk lys
Tidsskriftet Norges Barnevern: Veronika Paulsen, Jørn Are Aune, Jan Karle, Otto Stormyr og Berit Berg,  Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet
UNIPED: Lars Henrik Erlandsen og Thomas de Lange, Studenten som veileder – erfaringer fra Krigsskolens lederutdanning

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x