Her er de nominerte til Årets tidsskriftartikkel 2014

Universitetsforlaget er stolte av å få være utgiver for over 40 solide tidsskrift. Redaksjoner og forfattere gjør en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget hvert år ut hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel». Forfatteren av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner.

De nominerte for 2014 er:

Arbeidsrett: Stein Evju, Om ansiennitet

Beta: Ingeborg Astrid Kleppe, Lena Mossberg og Kjell Grønhaug, Country images in news media

Edda: Anne Birgitte Rønning, I skyggen av kanon. Empiri som utfordring i feministisk litteraturvitenskap

Ekfrase: Siemke Böhnisch, Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus «Breiviks Erklärung»

Fokus på familien: Elsa Døhlie og Bjørn Gunnar Saltnes, Okkupert barndom

Heimen: Karl Martin Richardsen, «Rovdyrenes Ødelæggelse»

Historisk tidsskrift: Anna Tranberg, «Og da vi ikke kan gjøre noget af intet» - bondekvinnene vever vadmel til de norske soldater 1812-1814       

Internasjonal politikk: Leif Christian Jensen, The Times They are A-Changin’: Norsk sikkerhet og usikkerhet i nordområdene

Jussens venner: Ørnulf Øyen, Prosessuell preklusjon i sivilprosessen

Kirke og kultur: Rolf Nøtvik Jakobsen, Humaniora og litteratur som ressursar i miljøkampen

Kunst og kultur: Tore Kirkholt, «Brudeferd i Hardanger» - Originalbildet som fikk nytt liv som postmoderne repetisjon

Lov og rett: Markus Jerkø, Det faktuelles rolle i rettsanvendelsen

Naturen: Camilla Håkonsrud Jensen, Edderkoppenes vevkunst – Før og nå

Nordic Journal of Digital Literacy: Fredrik Mørk Røkenes og Rune Johan Krumsvik, Development of Student Teachers’ Digital Competence in Teacher Education – A literature Review,

Nordisk politiforskning: Pål Winnæss og Håvard Helland, Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi?

Nordisk Sygeplejeforskning: Erik Riiskjær, Liv Marit Valen Schougaard, Louise Pape Larsen og Niels Henrik Hjøllund, Hvordan kan patientrapporterede oplysninger (PRO) bruges i klinisk praksis? – belyst med udgangspunkt i fire forskellige konsultationsmodeller 

Nordisk Østforum: Tova Höjdestrand , Fosterland, familj och föräldraföreningar: moralisk mobilisering och myndighetsmisstro i dagens Ryssland

Norsk antropologisk tidsskrift: Elisabeth L’orange Fürst, Kropp, subjekt og sanser i samspill

Norsk filosofisk tidsskrift: Kristian Skagen Ekeli, Ytringsfrihet og terrorisme

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift: Peter Svare Valeur, På grenseovergangen: «La modernité» og historiens ‘ironiske misère’ i François-René Chateaubriands Mémoires d’outre-tombe

Norsk medietidsskrift: Anders Todal Jensen, Medierte politiske skandaler: Sårbare politikere – usårbare partier?

Norsk pedagogisk tidsskrift: Kåre Heggen og Finn Daniel Raaen, Koherens i lærerutdanninga

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift: Gro Sandkjær Hansen, Marit Kristine Helgesen og Ann  Karin Tennås Holmen, Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper

Nytt Norsk tidsskrift: Kalle Moene, Fin stemme – feil låt – Mimring om økonomisk teori og metode før og nå

PLAN: Inger Marie Lid, Retten til byen og bylivet

Praktisk økonomi og finans: Helge Brunborg, Økende levealder – hva betyr dette for forsikringsselskapene?

Rus og samfunn: Ida Kristine Olsen, Ut av komfortsonen

Skatterett: Blazej Kuzniacki, EEA Exemption from Norwegian CFC rules

Sosiologisk tidsskrift: Julia Orupabo, Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning

Stat & Styring: Fredrik Sejersted, Spenningene mellom politikk og embetsverk

Studia Musicologica Norvegica: Erling E. Guldbrandsen, Musikalsk motivasjon: Nytt blikk på Wagners Die Walküre

Søkelys på arbeidslivet: Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed, Arbeidsinnvandring – Varig gevinst?

Teologisk tidsskrift: Helge S. Kvanvig, Fra profeti til apokalyptikk

Tidsskrift for kjønnsforskning: Tove Ingebjørg Fjell, Sterke kvinner – svake menn

Tidsskrift for psykisk helsearbeid: Tor-Johan Ekeland, Frå objekt til subjekt – og tilbake? – Om tilhøvet mellom kunnskap, praksis og ytring

Tidsskrift for rettsvitenskap: Dag Michalsen, Grunnlovens nye verdiparagraf § 2

Tidsskrift for samfunnsforskning: Jon Ivar Elstad, Hvor har den nye genforskningen brakt oss?

Tidsskriftet Norges Barnevern: Kjell-Åge Gotvassli, Inger-Lise Augdal og Berit Rotmo, Når kunnskapen sitter i veggene - En empirisk studie av ulike kunnskapsformer og muligheter for kunnskapsutvikling i to barneverninstitusjoner

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x