Invitasjon til boklansering og debatt: «Er det for vanskelig å redusere eller avvikle tariffavtalte vilkår?»

Tid: Mandag 13. mai, kl. 10.00–12.30
Sted: Auditoriet, Wiersholm, Dokkveien 1, 6. et., Oslo

Universitetsforlaget lanserer Jan Fougners nyeste bok  Norsk arbeidsrett: Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern. Boken beskriver arbeidsrettens grunnleggende prinsipper og setter dem inn i en historisk og politisk sammenheng. Arbeidsgivers styringsrett er utilstrekkelig som styringsgrunnlag alene. Samarbeid med arbeidstakerne gjennom etablering av ufravikelige tariffavtaler ble nøkkelen til et robust rettslig fundament for virksomhetens drift. Konsekvensen ble varig begrensning av arbeidsgivers styringsrett, arbeidsfred og senere også arbeidstakervern. Partenes erkjennelse av og respekt for de motstridende interessene og det repeterende samarbeidet gjennom tariffavtalene har skapt et grunnleggende interessefellesskap mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og med det den norske modellen. Boken viser at de grunnleggende prinsippene i arbeidsretten fortsatt har gyldighet, hundre år etter at de ble etablert. Dagens arbeidsrettslige problemer kan derfor bare forstås i lys av disse.

Wiersholm og Universitetsforlaget ønsker med dette å invitere deg til lansering av boken og påfølgende debatt over temaet «Er det for vanskelig å redusere eller avvikle tariffavtalte vilkår?». Problemstillingen er dels politisk, dels rettslig: Gjelder det et prinsipp om individuelle ettervirkninger, hvor langt rekker de tariffrettslige ettervirkningsreglene, og er disse normene fortsatt hensiktsmessige? Problemstillingen er aktualisert gjennom nyere rettspraksis og juridisk litteratur.

Jan Fougner innleder og inviterer deretter panelet og salen til debatt. Du møter representanter for LO og NHO, Arbeidsretten, akademia og næringsliv. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser. Påmeldingen stenger når arrangementet er fulltegnet.

Meld deg på her

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x