Nominasjoner til «Årets tidsskriftartikkel 2018»

Universitetsforlaget er stolte av å få være utgiver for over 50 solide tidsskrift. Redaksjoner og forfattere gjør en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget hvert år ut hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel». Forfatteren av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner. Vinner offentliggjøres under Universitetsforlagets sommerfest 4. juni 2018. Se tidligere vinnere  her.

De nominerte for 2018 er:

Aktuell Nordisk Odontologi: Palle Holmstrup og Ulla Pallesen: Æstetik, etik og butik

Arbeidsrett, Marianne Jenum Hotvedt: Prøvelsesrett på prøve – Kan domstolene prøve rimelighet i saker om statsansattes stillingsvern?

Edda: Jon Heldt Haarder, Peter Simonsen og Camilla Schwartz, Hvem kan tale for prekariatet – og hvorfra? 

Fokus på familien: Anne Kyong Sook Øfsti, Alene hjemme? Et essay om singelliv, myter og fortellinger om ensomhet og tilhørighet

Heimen: Oddmund Løkensgard Hoel, Store verdiar til liten nytte. Elektrisitetsutbygginga i Sogn og Fjordane før 1940 

Historisk tidsskrift: Sverker Sörlin, Reform and responsibility – the climate of history in times of transformation

Kirke og kultur: Marianne Bjelland Kartzow, « Jeg er Herrens slave». Maria, kropp og metaforbruk i Det nye testamentet

Klinisk Sygepleje: Eliassen E., Hola S. & Bondas T., Risiko for uheldige hendelser i perioperative forløp til eldre – en kvalitativ studie

Kritisk juss: Marianne K. Bahus, Pål Friis og Terje Mesel , Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner

Kunst og kultur: David Winfield Norman, En luktende diskurs. Jessie Kleemann og grønlandsk kunsthistorie mellom spekk og terpentin

Lov og rett: Markus Jerkø, Skal ikke «barnets beste» leses bokstavelig? En kritikk av HR-2017-2015-A «Jakob-saken»

Naturen: Rasmus Benestad, Hans Olav Hygen og Øyvind Nordli, Er det noen tvil om menneskeskapte klimaendringer? 

Nordic Journal of Religion and Society: Marianne Bøe , Lived Experiences of Norway’s Regularation of Mahr (The Muslim Dower)

Nordisk poesi: Jakob Schweppenhäuser , Ord og trommer og bundne frivers

Nordisk politiforskning: Silje Bringsrud Fekjær, Old and New Methods in Police Research

Nordisk Sygeplejerforskning: Bjørg Balteskard og Anne Clancy, «Å falle, det kan jo hende alle! »  Eldre hjemmeboende og risiko for fall.

Nordisk Välfärdsforskning|Nordic Welfare Research: Tone Alm Andreassen, Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement 

Norsk antropologisk tidsskrift: Knut Christian Myhre og Frode Storås, Antropologi på film: Refleksjoner rundt tre filmer fra Kilimanjaro

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift: Kjerstin Aukrust og Kristian Lødemel Sandberg, Arbeiderklassen, Édouard Louis og Kjartan Fløgstad. Et kritisk tilbakeblikk på debattene rundt Farvel til Eddy Belleguele i Frankrike og Norge

Norsk medietidsskrift: Helle Sjøvaag, Journalistikkens attraksjon til makten: Politisk kildemangfold i norske nyhetsmedier

Norsk museumstidsskrift: Lise Camilla Ruud, Det museale maskineri. Fremstilling av ʼprimitive folkeslagʼ ved Det Kongelige Fredriks Universitets etnografiske samlinger

Norsk Pedagogisk Tidsskrift: Lillian Gran, Digital Dannelse: en overordnet interkulturell kompetanse

Norsk sosiologisk tidsskrift: Lars E. F. Johannessen,  Flertydighet og fleksibilitet: En etnografisk studie av legevaktens profesjonsgrenser

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift: Jarle Trondal og Nadja Kühn, Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid.

Nordic Studies in Education: Åman, Pia og Kroksmark,Tomas, Forskning i skolan – forskande lärare. Lärares uppfattningar af begreppet vetenskaplig grund

Nytt Norsk Tidsskrift: Marianne Takle, Oljefondet – i solidaritet med fremtidige generasjoner

Oslo Law Review: Erlend Serendahl, Unilateral Acts in the Age of Social Media

Praktisk økonomi og finans: Bjørn L Basberg, Redere, forretningsmenn – og Keynes. Historien om et norsk selskap i Londons finansmarked

Stat & styring: Arild Aspøy og Mathilde Aarvold Bakke, Billig og bra med private, men ...

Søkelys på arbeidslivet: Lars Petter Gulbrandsen, Barnehagelærere – Fra mangel til overskudd

Tidsskrift for samfunnsforskning: Eivind Thomassen, Var Odd Aukrust frontfagmodellens far?

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett: Eivind Marienborg, Insentivvirkninger av arbeidsinntekstjusteringer ved uføretrygd

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB): Torunn E Kvisberg, HR-2017-2064-A: Kjærestejuss, eiendomsrett og hendelege eigedomshøve

Tidsskrift for forretningsjuss: Tore Fjørtoft og Eirik Wold Sund,  Tillatelser til kommersielt fiske.

Tidsskrift for omsorgsforskning: Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø og Walter Schönfelder,  Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem

Tidsskrift for psykisk helsearbeid: Tonje Lossius Husum, Marit Helene Hem og Reidar Pedersen,  En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester

Tidsskrift for skatt og avgift: Frederik Zimmer, Høyesterettsdommer i skattesaker

Tidsskrift for velferdsforskning: Knut Halvorsen og Kjetil A. van der Wel, Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge?

Tidsskriftet Norges Barnevern: Per Lorentzen, Mentalisering – en fenomenologisk kritikk

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x