Redaktør til Fokus på familien fra januar 2019

  
Fokus på familien er det sentrale tidsskriftet for familieterapi i Norden og utkommer fire ganger i året. Tidsskriftet formidler teori, forskning, praktisk-kliniske erfaringer og debatt for fagmiljøer som arbeider med familieterapi, relasjonsperspektiv og systemisk og narrativ praksis. Fokus på familien er tverrfaglig og henvender seg til profesjonsutøvere innen mange ulike fagfelt. Det presenterer ulike tradisjoner og perspektiver innen relasjons- og familiearbeid. Artiklene spenner over en sjangerbredde fra fagvellevurderte artikler, fagartikler og faglige essays til mer praksisnære fortellinger.
 
Tidsskriftet har to redaktører og det blir ledig ett verv. Kandidaten bør være sentralt plassert i fagmiljøet i Norge og ha god oversikt over utvikling og praksis innen feltet, samt ha kjennskap til nordisk og internasjonal forskning. Interesse for, eller erfaring med artikkelskriving og tekstbearbeidelse er en forutsetning. Det er ønskelig at kandidaten har mulighet til å hospitere i redaksjonen en kort periode før overtagelse av vervet.
 
Redaktørene samarbeider om de fire årlige utgivelsene sammen med redaksjonssekretær og tidsskriftansvarlig ved Universitetsforlaget. Hvis det på grunn av geografisk avstand eller andre forhold gjør det vanskelig for redaktørene å møtes ansikt til ansikt jevnlig, må kandidaten være beredt på å holde løpende kontakt med medredaktøren per e-post og telefon. Redaksjonsarbeidet foregår ellers i samarbeid med en utvidet nordisk redaksjon som trer sammen 2-3 ganger i året og for øvrig har løpende kontakt.
 
Redaktørvervet er på åremål (fra 1.1.2019-1.1.2023) og er honorert.
 
Søknaden skal inneholde oppdatert curriculum vitae (CV) og en beskrivelse av kompetanse som er relevant for vervet.
 
Søknaden sendes per e-post til frauke.becher@universitetsforlaget.no innen 3. april 2018, og merkes med «Søknad redaktørverv Fokus på familien».

For ytterligere informasjon:

Henvendelse til Universitetsforlaget v/tidsskriftansvarlig Frauke Becher, tlf. 472 84 325 eller redaktør Vigdis Wie Torsteinsson, tlf. 413 13 585.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x