Redaktør til Jussens Venner – Bergen

Jussens Venner er et juridisk tidsskrift spesielt tilpasset jusstudenters behov. Tidsskriftet, som ble grunnlagt i 1952, utgis av Universitetsforlaget og leses av de fleste jusstudenter og praktiserende jurister i Norge. I juridisk litteratur og på pensumlistene ved de juridiske lærestedene refereres det ofte til Jussens Venner. Artiklene i Jussens Venner tar både for seg emner fra den sentrale jussen, emner som ikke tidligere har vært rettsvitenskapelig behandlet og ny lovgivning og rettspraksis. Artiklene har relevans for det juridiske studiet og er derfor et verdifullt supplement til annen juridisk pensumlitteratur. Jussens Venner har et redaksjonsråd og en ordning med fagfellevurdering av utvalgte artikler. 

Jussens Venner har to studenter som redaktører, en i Oslo og en i Bergen. Redaktørene har ansvar for tidsskriftets faglige nivå og profil, og skal initiere, vurdere og utvikle artikler til tidsskriftet.
   
Oppdraget til den nåværende redaktøren i Bergen utløper, og vi søker hennes etterfølger. Vi er ute etter en faglig dyktig og sosialt omgjengelig person. Søkeren må ha fullført tredje studieår. Oppdraget er ettårig. Oppdraget lar seg forene med fulltidsstudier, da arbeidet er fleksibelt, og det meste kan gjøres på kvelder og i helger. Oppdraget er honorert. Den nye redaktøren skal ha redaksjonelt ansvar fra 1. juni 2018. Intervjuene avholdes på det juridiske fakultet i Bergen.

Søknadsfrist: 1. mai 2018
Oppstart: 1. juni 2018
 
Søknad med CV, karakterutskrift og annen relevant dokumentasjon sendes til Bergen-redaktør Kamilla Gade, med kopi til Oslo-redaktør Mads Fredrik Baardseth.

Har du spørsmål om oppdraget?

Ta kontakt med Kamilla Gade. Tlf: 453 94 506.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x