Vi søker ny redaktør til Jussens Venner

Jussens Venner er et juridisk tidsskrift spesielt tilpasset jusstudenters behov. Tidsskriftet, som ble grunnlagt i 1952, utgis av Universitetsforlaget og leses av de fleste jusstudenter og praktiserende jurister i Norge. I juridisk litteratur og på pensumlistene ved de juridiske lærestedene refereres det ofte til Jussens Venner. Artiklene i Jussens Venner tar for seg tradisjonelle emner fra den sentrale juss, emner som ikke tidligere har vært rettsvitenskapelig behandlet, samt ny lovgivning og rettspraksis. Artiklene har relevans for det juridiske studiet og er derfor et verdifullt supplement til annen juridisk pensumlitteratur. Jussens Venner har et redaksjonsråd og en ordning med fagfellevurdering av utvalgte artikler. 

Jussens Venner har to studenter som redaktører. En av redaktørene går av i 2018, og vi søker hans etterfølger. Vi er ute etter en faglig dyktig og sosialt omgjengelig person. Søkeren må være ferdig med tredje studieår. Oppdraget lar seg forene med fulltidsstudier, da arbeidet er relativt fleksibelt og det meste kan gjøres på kvelder og i helger. Oppdraget er honorert.

Oppstart: januar 2019 (snarest)
Varighet: 1 år
Søknadsfrist: 11. desember 2018

Søknad med CV, karakterutskrift og annen relevant dokumentasjon sendes til redaktør Mads Fredrik Baardseth på e-postadresse: mads.baardseth@gmail.com. Ved spørsmål, ta kontakt med Mads pr. epost eller på telefon 991 21 512.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x