Vi søker ny redaktør til Jussens Venner

Jussens Venner er et juridisk tidsskrift tilpasset jusstudenters behov. Tidsskriftet, som ble grunnlagt i 1952, utgis av Universitetsforlaget og leses av de fleste jusstudenter og praktiserende jurister i Norge. I juridisk litteratur og på pensumlistene ved de juridiske lærestedene refereres det ofte til Jussens Venner. Det hender også at tidsskriftet blir vist til i Høyesterett. Artiklene i Jussens Venner tar for seg tradisjonelle emner innenfor juss, emner som ikke tidligere har vært rettsvitenskapelig behandlet, samt ny lovgivning og rettspraksis. Artiklene har relevans for jusstudiet og er derfor et verdifullt supplement til annen juridisk pensumlitteratur. Jussens Venner har et redaksjonsråd og en ordning med fagfellevurdering av utvalgte artikler.

Jussens Venner har to studenter som redaktører. Én av redaktørene går av i desember 2019, og vi søker hans etterfølger. Vi er ute etter en faglig dyktig og sosialt omgjengelig person. Søkeren må være ferdig med tredje studieår, og kandidater fra Tromsø, Bergen og Oslo kan søke. Oppdraget lar seg forene med fulltidsstudier, da arbeidet er fleksibelt og det meste kan gjøres på kvelder og i helger.

Oppdraget er honorert. 

Oppstart: Januar 2020
Varighet: 1 år
Søknadsfrist: 28. oktober 2019 

Søknad med CV, karakterutskrift og annen relevant dokumentasjon sendes til redaktørene Sverre-Mangor Innjord på sverrinn@gmail.com og Anders Rønningen på andersroen@gmail.com.

Ved spørsmål, ta kontakt med telefon 482 35 932 (Sverre-Mangor) eller 947 80 575 (Anders).

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x