Vinner av Årets lærebokpris for 2017

Vinnerne av årets lærebokprisJarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv, tar opp kampen mot engelskspråklig dominans

 
Prosjektet Moderne organisk kjemi har vunnet Universitetsforlagets lærebokpris.

Om prisvinnerne
Jarle S. Diesen er førsteamanuensis ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet.  Alexander H. Sandtorv er postdoktor og foreleser ved Portland State University i USA.

Om boka
Organisk kjemi er en omfangsrik fagdisiplin innen kjemi som ofte oppleves svært krevende og overveldende å lære seg. Forfatterne av Moderne organisk kjemi ønsker å vise leseren at faget er en tenkemåte, det dreier seg ikke bare om systematisering og pugging av regler og unntak. Forfatterne formidler et komplekst fagstoff i en levende og lett tilgjengelig språkdrakt, og boka er rik på eksempler og illustrasjoner.

Fra juryens begrunnelse
På et fagområde der engelske lærebøker har dominert pensumlistene i årevis, ønsker årets prisvinnere å framstille fagets komplekse sammenhenger for unge studenter – på norsk.

Dette prosjektet er meget utfordrende og krevende. Med den innsatsen forfatterne legger i å skrive en lærebok på over 600 sider, utfordrer de utgivelser på store og internasjonale forlag.

Dette en lærebok i ordets rette forstand. Gjennom trinnvis oppbygging av det faglige stoffet får leseren prøve ut det som beskrives ved hjelp av oppgaver og spørsmål gjennom teksten. Slik blir det mulig for studenten å forstå og reflektere, og med det gjøre stoffet til sitt eget. Og kunnskapen i faget blir formidlet både gjennom skrift og flotte illustrasjoner og modeller.

Årets prisvinnere  er både faglig sterke og erfarne forelesere og gode formidlere på sitt felt. Nå ønsker de å sette standarden for hvordan en norsk lærebok i sitt fagfelt skal se ut ved norske læresteder i mange år framover.

Universitetsforlagets lærebokpris
Prisen er på kr 100 000. Vinnerprosjektet blir utgitt på Universitetsforlaget, og vinneren mottar også en skulptur som er laget av kunstneren Jens Hauglin. Klikk her for ytterligere informasjon og tidligere vinnere.

Prisen ble delt ut 06.06.2017 i Drammensveien 99 (Aschehougs representasjonsvilla). Les et intervju med prisvinnerne på Universitetsforlagets blogg.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x