Norges ledende bok- og tidsskriftforlag

Universitetsforlaget AS er et bok- og tidsskriftforlag som utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt.

Universitetsforlagets overordnete mål uttrykkes i visjonen: Vi skal sette varige spor i det norske kunnskapssamfunnet. Det innebærer at våre utgivelser skal være meningsbærende og relevante. Det betyr også at vi aktivt utforsker nye publiseringskanaler. Ny tid og ny teknologi gjør at behovet for nye publiseringsformer blir sterkere. For å sette varige spor, som tåler kritiske blikk og tidens tann, må Universitetsforlaget derfor velge sine satsingsområder med omhu, i nær og aktiv kontakt med forfatterne, bokhandlerne og andre samarbeidspartnere. Vi må utvise lydhørhet, originalitet, godt skjønn og en stor porsjon mot. Sporene etter Universitetsforlaget, med sin lett gjenkjennelige U-logo, skal signalisere: Mot, engasjement, refleksjon og profesjonalitet.

Universitetsforlaget er et fremtidsrettet forlag med dype og solide røtter i det beste av norsk fagforlagstradisjon. Forlaget har to ulike utspring: det ene kommer fra Tønnes Andenæs som tok initiativet til Universitetsforlaget i 1950. Det andre stammer fra 1982 da Aschehoug overtok forlaget Tanum-Norli, som da ble et fag- og lærebokforlag med navnet Tano. Tano og deler av Universitetsforlaget slo seg sammen i 2000.

Forlaget er et heleid datterselskap av Aschehoug. Universitetsforlaget ledes av forlagssjef Hege Gundersen og har 54 engasjerte ansatte. Hvert år utgir vi 140 nye og reviderte boktitler og 57 tidsskrifter. Og backlist rommer imponerende 1600 titler. Alt dette, og mye mer, finner du på disse nettsidene.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x