Vi søker redaktør til tidsskriftet PLAN

Universitetsforlaget søker ny redaktør til tidsskriftet PLAN. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid i mediene, gjerne også fagtidsskrift. Du må ha kompetanse på de fagområdene tidsskriftet dekker, ha erfaring fra formidling av fagstoff, beherske redigering av nettbaserte medier og være god til å bygge og dra nytte av nettverk. Erfaring med fotoarbeid, grafisk utforming og web-verktøy er en fordel.

Oppdragets hovedmål er å formidle relevant kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning og praktisk fagutøvelse, gi innsikt i politikkutvikling og å fremme diskusjon på tvers av faglige, politiske og administrative grenser.

Redaktøren er ansvarlig for tidsskriftets innhold i trykket og digitale flater og skal:

  • redigere tidsskriftet i samsvar med Fagpressens redaktørplakat
  • stå for redaksjonell planlegging og utforming i samarbeid med et redaksjonsråd
  • skrive leder og kommentarer, gjennomføre intervjuer og være i kontakt med artikkelforfattere
  • redigere og oppdatere digitale flater som er tilknyttet tidsskriftet
  • sørge for forsvarlig framdrift og stå ansvarlig for drift innenfor tidsskriftets budsjett

Oppdraget som redaktør omfatter årgang 2018 og 2019, med mulighet for inntil to års forlengelse. Det er mulig å utføre oppdraget ved siden av andre oppdrag, og beregnet tidsbruk vil tilsvare ca. 70% av normal arbeidstid.

Spørsmål kan rettes til tidsskriftansvarlig Eli Cook Hope (mobil: 930 82 517, e-post: eli.cook.hope@universitetsforlaget.no).

Søk på oppdraget på Finn.no. Søknadsfrist: 3.9.2017.

PLAN er et tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig- og byplan og regional utvikling. Tidsskriftet utgis fire ganger årlig i trykket og digital utgave, og suppleres med aktuelt stoff på sosiale medier og andre digitale flater. Hovedmålgruppene er beslutningstakere, utbyggere og planleggere, utdannings- og forskningsmiljøer og interessegrupper. Tidsskriftet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og utgis av Universitetsforlaget.

Les mer om PLAN på Idunn

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x