Velg format

På lager
kr 379

Å lære i praksis

- en veiviser for studenten
Denne boka er ment å fungere som en veiviser for sykepleiestudenter ute i praksis - men det er også en aktuell bok for praksisveiledere og andre helsefagstudenter.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215003474
  • Utgivelsesdato: 09.05.2003
  • Bokgruppe: 213

Ida Torunn Bjørk

Ida Torunn Bjørk er utdannet sykepleier og er dr.polit i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun nå er tilsatt som førsteamanuensis. Hun er redaktør og medforfatter for flere bøker og artikler om utdanning og kompetanseutvikling i sykepleie. Bjørk har arbeidet både som rådgiver i sykepleietjenesten og som forsker ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Rikshospitalet. Hennes forskningsfelt inkluderer læring og kompetanseutvikling i sykepleierutdanning og klinisk praksis.
Mer informasjon om forfatteren

Mari Skancke Bjerknes

Mer informasjon om forfatteren

Per Nortvedt

Per Nortvedt er anestesisykepleier og professor i medisinsk etikk ved Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og internasjonale artikler om medisinsk filosofi/etikk og sykepleieetikk, blant annet "Følelser og moral" sammen med Arne Johan Vetlesen (1994).
Mer informasjon om forfatteren

Kristin Heggen

Kristin Heggen er professor ved seksjon for Helsefag, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet og vært bidragsyter i en rekke bøker, sist Klinikk og Akademia, Universitetsforlaget 2004.
Mer informasjon om forfatteren

Bjørg Christiansen

Bjørg Christiansen er helsesøster og dr.polit. i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren