Velg format

På lager
kr 3 249

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Lovkommentar, 4. utgave
Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området.

Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017.

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett, er tatt i betraktning.

Kommentarutgaven er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer, og andre tillitspersoner i aksjeselskaper.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 1392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025971
  • Utgivelsesdato: 22.12.2017
  • Bokgruppe: 221

Asle Aarbakke

Asle Aarbakke er partner i advokatfirmaet BA-HR i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Gudmund Knudsen

Gudmund Knudsen er advokat i Advokatfirma BA-HR.
Mer informasjon om forfatteren

Magnus Aarbakke

Magnus Aarbakke har bakgrunn som høyesterettsdommer og professor i skatterett og selskapsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Tone Ofstad

Tone Ofstad er avdelingsdirektør i Justisdepartementets Lovavdeling.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Skåre

Jan Skåre er tidligere høyesterettsdommer, i perioden 1978-1998.
Mer informasjon om forfatteren