Velg format

På lager
kr 729

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

7. utgave
Dette er en ny og oppdatert utgave av boken som behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper.
7. utgave er ved Asle Aarbakke og Magnus Aarbakke.
Hovedvekten er lagt på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men også allmenne privatrettslige og offentligrettslige regler omtales. Sentrale kapitler i boken handler om selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av andeler, avvikling og konkurs.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215012490
  • Utgivelsesdato: 21.04.2010
  • Bokgruppe: 221

Asle Aarbakke

Asle Aarbakke er partner i advokatfirmaet BA-HR i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Magnus Aarbakke

Magnus Aarbakke har bakgrunn som høyesterettsdommer og professor i skatterett og selskapsrett.
Mer informasjon om forfatteren