Velg format

kr 549
Forventet i salg 15.06.2022

Anvendt økonometri

Metoder og modeller for finans og økonomi i Excel

Informasjon om boka

  • Sider: 360
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035536
  • Utgivelsesdato: 15.06.2022
  • Bokgruppe: 212
Anvendt økonometri. Metoder og modeller for finans og økonomi i Excel er en innføringsbok i metoder for økonomiske og finansielle analyser. Den tar for seg de viktigste teoriene og metodene innenfor moderne økonometri, men dekker også det økende behovet for kunnskap om dataanalyse i næringslivet.

De fleste modellene og teoriene er rikt illustrert med praktiske eksempler i regnearkprogrammet Microsoft Excel. Forfatterne har valgt Excel både fordi bruk av Excel gir verdifull innsikt i hvordan modellene er bygget opp og hvordan resultatene regnes ut, og fordi Excel er det klart mest utbredte og anvendte verktøyet i næringslivet.

Boken forklarer vanskelig stoff på en enkel måte. Den er svært nyttig for praktikere som trenger å analysere data, men som ikke har lært økonometri i høyere utdanning.

Blant temaene som dekkes, er
· beskrivende statistikk
· statistisk inferens og hypotesetesting
· modelltesting og -evaluering
· enkel og multippel regresjonsanalyse
· tidsserieanalyse
· paneldataanalyse
· tidsvarierende volatilitet (ARCH-GARCH)
· prognoser
· binær regresjon

Boken er skrevet hovedsakelig for økonometrikurs på bachelornivå i økonomisk-administrativ utdanning, men passer også godt som introduksjon til økonometrikurs på masternivå.

På bokens nettsider finner du alle datasett som brukes som eksempler i boken.

Sjur Westgaard

Sjur Westgaard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Mer informasjon om forfatteren

Jon Olav Mjølhus

Jon Mjølhus er førstelektor i finans ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og universitetslektor II ved Norges Handelshøyskole (NHH).
Mer informasjon om forfatteren