Velg format

På lager
kr 999

Arbeidslivets spilleregler

4. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 752
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027494
  • Utgivelsesdato: 16.12.2016
  • Bokgruppe: 221
Boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, rettigheter og plikter, sentrale lover, det individuelle arbeidsforhold og den kollektive arbeidsretten.
Boken kommer nå i en fjerde revidert utgave som følge av at rettsfeltet er i stadig utvikling.

Arbeidslivets spilleregler er en grundig fremstilling av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuell og kollektiv arbeidsrett, skrevet i en oversiktlig og tilgjengelig form. Innledningsvis gis det en kort oversikt over utviklingslinjer, arbeidsrettens særpreg og sentrale rettsgrunnlag og lover. Deretter tar forfatterne for seg det individuelle arbeidsforhold og ser særlig på spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykdom, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Avslutning og opphør av arbeidsforholdet er viet stor plass. Spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, sluttavtaler, suspensjon, nedbemanning, omorganisering, permittering, outsourcing og virksomhetsoverdragelse illustreres av et rikt utvalg dommer.

Boken gir også en oversikt over de tillitsvalgtes rolle, de ansattes rett til medbestemmelse og representasjon, samt den kollektive arbeidsretten.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Arve Due Lund

Arve Due Lund er advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
Mer informasjon om forfatteren

Nils Storeng

Nils H. Storeng er advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
Mer informasjon om forfatteren

Tom Beck

Tom H. Beck (1947¿2011) var advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
Mer informasjon om forfatteren

Terje Gerhard Andersen

Terje Gerhard Andersen er daglig leder, advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
Mer informasjon om forfatteren

Thomas B. Svendsen

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS.
Mer informasjon om forfatteren