Universitetsforlaget søyler

Vil du skrive lærebok? 

Skriv for studenter i helse- og sosialfagene!


Underviser du studenter i sykepleie, vernepleie, barnevern eller sosialt arbeid? Trenger de en lærebok om et nytt tema eller med nye perspektiver? Kan du skrive den boka?

Ta utfordringen! Om du tenker lærebok eller et digitalt læremiddel er ikke avgjørende. Vi kan gi deg gode råd og redaksjonell støtte underveis. Og vi kan gi deg den økonomiske starthjelpen du trenger. Søk stipendet NÅ.

Stipendene utgjør til sammen kr 100 000 og tildeles innen utgangen av desember 2020.

Søknadsfrist 15. oktober 2020. Vi tar direkte kontakt ved tildeling.

Å skrive en god lærebok eller utvikle et digitalt læringsløp er litt det samme som å få studentene til å lytte når du holder forelesning. Du må gjøre stoffet relevant, finne din måte å forklare på, lage eksempler som fungerer – og spre innsikt og engasjement for faget. 

Krav: Du må ha undervist studenter på bachelornivå i et av disse studiene: sykepleie, vernepleie, barnevern eller sosialt arbeid. Send en kort prosjektbeskrivelse. Fortell oss hvem som trenger et slikt læremiddel og hvorfor akkurat du skal skrive. Legg ved en tentativ innholdsfortegnelse og en liten prøvetekst. Skriv hva du trenger pengene til. Om du får tildelt stipend, har Universitetsforlaget førsterett på utgivelse.

Send søknaden til post@universitetsforlaget.no. Merk e-posten «Stipend for helse- og sosialfagene».

Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt Mariann Bakken på telefon 901 04 440 eller e-post mariann.d.bakken@universitetsforlaget.no.

Les om å bli lærebokforfatter på Ublogg