Jussens venner

Ledig stilling 

Studentredaktør til Jussens Venner


Har du lyst til å være med å utvikle et av Norges mest leste juridiske tidsskrifter?

Universitetsforlaget søker ny studentredaktør til Jussens Venner

Tidsskriftet har to jusstudenter som redaktører. Én av redaktørene går av ved nyttår og vi søker hans etterfølger. Vi leter etter en faglig dyktig og sosialt omgjengelig person. 

I samarbeid med din medredaktør vil du ha ansvar for å vurdere kvaliteten på artikler som kommer inn. Du har ansvar for å planlegge utgivelsene og produksjonen, følge opp artikkelforfatterne og finne eksterne fagfeller, som også vurderer artiklene. Det kreves gode evner i å koordinere arbeidsoppgaver. 

Oppdraget gir deg verdifull erfaring i redaksjonelt arbeid og god innsikt i akademisk skriving og vitenskapelig publisering. 

Jusstudenter kan søke på stillingen. Søkeren må ha fullført 3. studieår første semester ved tiltredelse. 

Oppdraget er honorert og lar seg forene med fulltidsstudier. 

Oppstart: 1. januar 2021
Varighet: cirka 1 år 

Søknadsfrist: 10. november 2020

Søknad med CV, karakterutskrift og annen relevant dokumentasjon sendes til redaktørene: 

Viljar J. Nerheim: viljar_jn@icloud.com (telefon 954 28 781)
Alexander Sæthern: alexsathern@gmail.com (telefon 469 46 140)

Ved spørsmål, ta kontakt med redaktørene.