Velg format

På lager
kr 459

Asylsøker

I velferdsstatens venterom

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Norsk
  • ISBN: 9788215019932
  • Utgivelsesdato: 19.03.2012
  • Bokgruppe: 213
Boken presenterer oppdatert kunnskap om den virkeligheten som møter asylsøkere i Norge i dag, og hvordan asylsøkerne selv opplever den. Asylpolitikken er under sterkt press, både fra dem som ønsker en liberalisering, og fra dem som ønsker innstramminger. Asylsøkerne på sin side opplever at fremtiden deres nå ligger i hendene på norske myndigheter. De befinner seg på mange måter i «velferdsstatens venterom».
Leseren får her innsikt i hvorfor asylsøkere kommer til Norge, og hvilke utfordringer som preger situasjonen, både på system- og individnivå når det gjelder identifisering, mottak og retur av asylsøkere. Forfatterne belyser hvordan situasjonen er for asylsøkere som nettopp har kommet, tiden de tilbringer på mottak i påvente av oppholdstillatelse, avviste asylsøkeres kamp mot uttransportering, deres liv utenfor mottakssystemet og hva som skjer ved retur til hjemlandet. Forfatterne analyserer også utviklingstrekk, trender og oppgaveløsing i asylpolitikken.

Boken er skrevet av erfarne forskere og fagpersoner. Den retter seg mot studenter i sosialt arbeid, sosiologi, sosialantropologi og flerkulturelle studier. Boken egner seg godt for å øke kunnskapen og forståelsen hos praktikere som møter asylsøkere og flyktninger, f.eks. ansatte i asylmottak, NAV og politiet.

Øvrige bidragsytere er Jan-Paul Brekke, Nora Sveaass, Vigdis Vevstad, Kristin Thorshaug, Kirsten Lauritsen, Ketil Eide, Hilde Lidén, Erlend Paasche og Arne Strand.

Berit Berg

Berit Berg er forskningsleder ved avdeling Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning og professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU
Mer informasjon om forfatteren