På lager
kr 299

Bacheloroppgaven

Skriveråd og regler for utformingen

Hvordan skrive godt? Hvordan strukturere en oppgave? Og hvordan komme i gang? Dette er håndboken for deg som skal gå i gang med en bachelor- eller masteroppgave.

Her får du mer enn fire hundre konkrete råd og regler for hvordan en oppgave skal bli korrekt utformet. Her er veiledning i alt fra skriveprosess til disposisjon, språk og referanseregler:

Hvordan komme i gang med skrivingen?
Hvordan skrive oppgave sammen med andre?
Hvordan strukturere oppgaven?
Hva bør en god innledning inneholde?
Hvordan skrive om teori?
Hvordan referere og sitere solide kilder?
Hvordan integrere illustrasjoner og tabeller i teksten?
Hvordan lage en korrekt litteraturliste?
Hvilke krav gjelder for godt akademisk språk?

Gjennom eksempler fra gode bachelor- og masteroppgaver fra ulike fagområder får du hjelp til å møte kravene til korrekt vitenskapelig form i akademiske tekster. Boken er en bearbeidet og utvidet utgave av Prosjektoppgaven - krav til utforming fra 2001.

«Boka gir gode konkrete råd og tips til å skrive akademiske oppgaver generelt og BA-oppgaver spesielt. Den er oversiktlig, og det er lett å orientere seg i den, og den tar tak i utfordringene ved skrivingen på en praktisk måte som studentene også trenger. En god håndbok.»
Kjersti Sørmoen Håland, Høgskolen i Hedmark

«Eg vil anbefale studentar som skriv oppgåver (både bachelor og masternivå) å skaffa seg boka fordi den er så praktisk, detaljert og lett å slå opp i. Boka kan og absolutt sjåast på som ei oppskriftsbok for korleis få det formelle og språklege på plass.»
Frode Fretland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025308
  • Utgivelsesdato: 01.06.2015
  • Bokgruppe: 226

Aage Rognsaa

Aage Rognsaa er cand. philol., språkkonsulent og tidligere førstelektor i norsk. Han har holdt utallige skrivekurs om formidling og godt språk, for studenter, organisasjoner, for folk i næringslivet, for de som jobber i offentlige etater og for akademikere.
Mer informasjon om forfatteren