Velg format

kr 399

Barnehagelærerutdanningens kompleksitet

Bevegelser i faglige perspektiver
Hva skal og kan barnehagelærerutdanningen være? Og hvordan kan lærerne bidra til at studenter i større grad er aktivt deltakende på veien til å utøve en profesjon?


Barnehagelærerutdanningen står overfor nye krav og forventninger til å utvikle et tettere faglig bånd mellom utdanning og profesjon, og mellom de ulike fagdisiplinene. Disse utfordringene løftes frem og relateres til forfatternes egne utviklings-og forskningsprosjekter. Forholdet mellom teori og praksis, med utgangspunkt i barnehagen som læringsarena, er en rød tråd gjennom artiklene. Forfatterne ser i tillegg på hvilken plass matematikken har i utdanningen, og hvordan bærekraftig utvikling og digitale læringsplattformer kan stimulere til profesjonelle praksiser.

Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter og for de som jobber i, eller har tilknytning til, barnehagelærerutdanningen.

Redaktørene er Ann Merete Otterstad og Nina Rossholt. Otterstad er dosent i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Rossholt er sosiolog og ansatt som 1.amanuensis i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

De øvrige bidragsyterne er: Kari Bratland, Elena Bøhler, Pål E. Dingstad, Anne Furu, Bente Fønnebø, Tona Gulpinar, Inger Marie Lindboe, Olav Hovdelien, Kristin Holte Haug, Inger Hilmo, Gunn Karlsen, Karen Marie Eid Kaarby, Maybritt Jensen, Turi Pålerud, Elena Tkachenko og Kristin Tverberg.

«Den kan anbefales til alle i barnehagefeltet. De som absolutt bør lese den, er de som jobber innenfor den nye barnehagelærerutdanningen. Det kan bidra til å styrke både forskningsbasis og praksisrelevans, og da særlig den kritiske barnehagerelevansen.»
Øyvin Ytreberg, Barnehagen

"En styrke ved boka er at den har så stor spennvidde i tema. Den favner alle de seks kunnskapsområdene .... og viser hvordan disse kunnskapsområdene kan gjøres profesjonsrettet gjennom integrering av teori og praksis slik planen forutsetter.
En bok som tlbyr forskningsbasert kunnskap som gjør den meget vel egnet for den nye barnehagelærerutdanninga." Monica Bjerklund, Første Steg

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019413
  • Utgivelsesdato: 03.12.2012
  • Bokgruppe: 215

Ann Merete Otterstad

Ann Merete Otterstad er dosent i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet førskolelærer med hovedfag i pedagogikk og har erfaringer med barnehagefaglig arbeid.
Mer informasjon om forfatteren