Velg format

På lager
kr 559

Barnehagens grunnsteiner

Formålet med barnehagen. 2. utgave
Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon.

Hvordan kan man ivareta et økende fokus på læring og ferdigheter med en dannelsesdimensjon? Hvordan kan verdigrunnlaget realiseres i praksis? Med utgangspunkt i enkeltformuleringer i formålsparagrafen gir bidragsyterne i Barnehagens grunnsteiner verdifulle innspill til det som danner essensen i en levende barnehagepedagogikk. De ønsker å bidra til kritisk refleksjon rundt formålet med barnehagen og presentere forskning, teori og debatt. I den nye rammeplanen for barnehagen har grunnleggende verdier som bærekraft, respekt for naturen og menneskeverdet, nestekjærlighet, solidaritet, likeverd og likestilling, livsmestring og helse fått en større oppmerksomhet.

Forfatterne representerer ulike fagmiljøer og bidrar med et mangfold av kunnskaper og analyser på feltet. Denne nye utgaven er grundig oppdatert og har tre helt nyskrevne kapitler.

Boka er skrevet først og fremst for barnehagelærerstudenter, lærerutdannere, praktikere og forskere og andre med særlig interesse for barnehagefeltet.

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028842
  • Utgivelsesdato: 23.04.2018
  • Bokgruppe: 215

Vibeke Glaser

Vibeke Glaser er dosent i pedagogikk ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, foreldremedvirkning i barnehage og skole, profesjonalisering av barneoppdragelsen, samt barns medvirkning. Glaser har i tillegg flere års erfaring som forlagsredaktør.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er dosent emerita i samfunnsfag ved DMMH. Hun har lang erfaring som forsker på ledelse i barnehagefeltet med en rekke publikasjoner. Hun har ledet og undervist på ulike emner om barnehageledelse på bachelor- og masternivå.
Mer informasjon om forfatteren

Frode Søbstad

Frode Søbstad er professor emeritus i førskolepedagogikk.
Mer informasjon om forfatteren

Sissel Mørreaunet

Sissel Mørreaunet er førstelektor i pedagogikk ved DMMH med hovedfag i førskolepedagogikk. Hun har flere års erfaring fra arbeid i barnehage og fra undervisning ved barnehagelærerutdanningen og nasjonal utdanning for ledere i barnehagen. Hun har vært leder av DMMHs oppdragsenhet (FEI). Fokusområde for hennes arbeider er verdiarbeid i barnehagen, veiledning, ledelse og profesjonsutdanning. Mørreaunet har publisert flere artikler og vært medredaktør for flere bøker.
Mer informasjon om forfatteren