Velg format

På lager
kr 40

Barnekonvensjonen

Barns rettigheter i Norge, 5. utgave
Delpublisering, kapittel 5 av Barnekonvensjonen i femte utgave.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215071701
  • Utgivelsesdato: 01.03.2024
  • Bokgruppe: 893

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen er leder for konstitusjonell avdeling på Stortinget. Han har bakgrunn som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, som forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og som leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Høstmælingen har skrevet og redigert flere bøker om menneskerettigheter og har særlig publisert innen feltene ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og retten til respekt for privatliv, i tillegg til barns rettigheter.
Mer informasjon om forfatteren

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i blant annet barnerett, forvaltningsrett og velferdsrett. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og ledet komiteen 2013-2015. Tidligere har hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og som dommer, blant annet som konstituert høyesterettsdommer. Hun har skrevet bøker og artikler innen barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter.
Mer informasjon om forfatteren

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt er seniorrådgiver i Barneombudet med særskilt ansvar for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Hun er jurist og har bakgrunn fra barnevernet og utlendingsmyndighetene, og arbeidet i flere år i Redd Barna med overvåking og virkeliggjøring av barns rettigheter i Norge. Kjørholt har som kompetansefelt menneskerettigheter generelt, og barns rettigheter spesielt. Hun har bred kunnskap om arbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer gjennom deltakelse i ulike rapporteringsprosesser.
Mer informasjon om forfatteren