Velg format

På lager
kr 469

Beslutninger i barnevernet

Barnevernet er en offentlig tjeneste som besitter betydelig makt og som tar en rekke beslutninger med store konsekvenser for dem som blir berørt. Selv om det er klare juridiske rammer for hvem som formelt sett fatter beslutninger i barnevernet, hindrer ikke det at den enkelte ansatte i barneverntjenesten står overfor en rekke beslutningsvalg i sitt daglige virke.
Barnevernet mottar meldinger, gjennomfører undersøkelser, iverksetter hjelpetiltak, omsorgsovertakelser og ettervern og da tar de beslutninger som er betydningsfulle for barn og foreldre. Noen beslutninger får dramatiske konsekvenser, andre er mer hverdagslige eller mindre synlige. Denne boken følger beslutningsprosessene gjennom de ulike fasene i en barnevernssak, og tydeliggjør barnevernets forskjellige roller.
Boken bruker ny empiri, konkrete eksempler og et tverrfaglig teorigrunnlag når den behandler spørsmål som:
- Hva er en beslutning og hvilken betydning har de for barnevernets praksis?
- Hvordan trekkes grensene mellom det offentlig og det private ansvaret for barn?
- Hvilke forhold virker inn når barnevernsarbeidere tar beslutninger?
- Hva kjennetegner skjønnsutøvelsen og beslutningsprosessene?
- Hvilke maktstrukturer påvirker beslutningene?
- Hvordan er barnets deltagelse i beslutningene?
- Hvilken betydning har ledelse for beslutningene?
- Hvordan tilrettelegge for gode beslutninger i barnevernet?
Boken er skrevet for bachelor og masterstudenter i sosialfagene, og for praktikere i barneverntjenesten. Den er også viktig for politiske beslutningstakere, forskere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid.


Redaktører: Øivin Christiansen, ph.d. og forsker II ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Vest, og Bente Heggem Kojan, førsteamanuensis, Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, NTNU.


Øvrige bidragsytere er Elisabeth Backe-Hansen, Camilla Bennin, Bjørn Arne Buer, Halvor Fauske
Inger Kristin Heggdalsvik, Karen J Skaale Havnen, Nicole Hennum, Kjell Åge Gotvassli, Oddmar Iversen, Willy Lichtwarck, Oda Krogh Læret, Edgar Marthinsen, Torill Moe, Inger Oterholm, Marit Skivenes, Per Arne Rød, Astrid Strandbu, Svein Arild Vis,

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026848
  • Utgivelsesdato: 28.10.2016
  • Bokgruppe: 213

Bente Heggem Kojan

Bente Heggem Kojan er professor ved Institutt for sosialt arbeid på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Mer informasjon om forfatteren

Øivin Christiansen

Øivin Christiansen er forsker ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern, NORCE - Norwegian Research Centre AS, Bergen
Mer informasjon om forfatteren