Velg format

På lager
kr 399

Brukernes medvirkning!

-kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene
Brukermedvirkning, deltakelse og samarbeid utfordrer fagfolk i helse- og sosialsektoren. Hva innebærer brukermedvirkning, og hvilke krav må man stille for å sikre reell medvirkning og deltakelse? Hvilke kriterier må oppfylles for at man skal kunne fatte legitime og gode beslutninger?


Disse spørsmålene blir belyst ut fra juridiske, statsvitenskapelige og sosialfaglige innfallsvinkler. Praktiske eksempler, bl.a. fra ansvarsgrupper og familieråd, blir presentert og drøftet med utgangspunkt i teoretisk rammeverk som legger vekt på rettigheter, prosedyrer og organisering av samarbeid og beslutninger i helse- og sosialtjenestene. Forfatterne peker på tiltak som kan inspirere til økt brukermedvirkning overfor barn og voksne innenfor ulike praksisfelt. Målgruppen for boken er studenter på universitets- og høgskolenivå (bachelor/master) og praktikere i helse- og sosialtjenestene.

Helene Hanssen er sosionom og universitetslektor i sosialt arbeid/barnevern. Kristin Humerfelt er cand.polit. i sosialt arbeid og universitetslektor. Alice Kjellevold er dr.juris. og førstemanuensis. Elisabeth Willumsen er sosionom og universitetslektor med hovedfag i spesialpedagogikk. Alle er ved Universitetet i Stavanger. Marit Skivenes er dr.polit. i statsvitenskap, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og forsker II ved Fafo. Astrid Strandbu er cand.polit. i pedagogikk, forsker ved Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge og universitetslektor ved Universitetet i Bergen.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215006147
  • Utgivelsesdato: 14.06.2005
  • Bokgruppe: 213

Elisabeth Willumsen

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Høgskolen i Molde.
Mer informasjon om forfatteren