Velg format

På lager
kr 619

Danmark-Norge 1380-1814. Bd. 2

den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200228455
  • Utgivelsesdato: 01.12.1997
  • Bokgruppe: 227
Staten Danmark-Norge var i perioden 1536-1648 styrt av konge og adel. På 1500-tallet hadde myndighetene et dårligere grep på nordmennene enn på danskene. Under Christian 4. ble likevel en langt større del av beskatningen veltet over på nordmennene. I en krigsinfisert tid gjorde statsmakten seg overhodet langt mer gjeldende både i Danmark og Norge med vidtrekkende økonomiske, militære og atferdsmessige krav.

Øystein Rian

Øystein Rian (f. 1945) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er dansketiden fra 1536 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgitt flere bøker og andre publikasjoner og er en populær foredragsholder. Et utvalg av hans bøker er "Vestfolds historie: grevskapstiden 1671-1821" (1980), "Selvstendighet og union Norsk utenrikspolitikks historie" bind 1. Med Narve Bjørgo og Alf Kaartvedt (1995), "Den nye begynnelsen: 1520-1660" - bind 5 i Aschehougs Norgeshistorie (1995), "Bratsberg på 1600-tallet: stat og samfunn i symbiose og konflikt" (1997), "Den aristokratiske fyrstestaten: 1536-1648" - bind 2 i Danmark-Norge 1380-1814 (1997), "Norge i dansketiden" (2002), "Nasjonal identitet i dansketiden" (2002), "Embetsstanden i dansketida" (2003), "Maktens historie i dansketiden" (2003), "Reformasjonstiden som katastrofe i Norgeshistorien" (2005), "For Norge, kjempers fødeland: 12 portrett frå dansketida" (2007). Øystein Rian er også bidragsyter og medforfatter i flere antologier og andre historieverk.
Mer informasjon om forfatteren