Velg format

kr 479

Det nye barnevernet

Hvem er brukerne av dagens barnevern, og får de den oppfølgingen de trenger?
Dette er ett av spørsmålene som blir besvart i denne boka, der forfatterne presenterer interessante funn fra et av de største forskningsprosjektene i barnevernet til nå.

Over 720 familier og ansatte fra 12 barnevernstjenester er intervjuet. Boka bidrar til en bevisstgjøring av mangfoldet og kompleksiteten i dagens barnevern og motvirker forenklinger i møte med den enkelte familien.

Forfatterne legger vekt på refleksjoner og analyser som er relevant både for studenter i barnevern og sosialt arbeid, og for ansatte i barnevernet.

Øvrige bidragsytere er Åse Bratterud, Graham Clifford, Ragnhild Collin-Hansen, Halvor Fauske, Gunnhild Johnsen, Bente Heggem Kojan, Ann Christin Eklund Nilsen, Anita Skårstad Storhaug og Line Øyen.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022369
  • Utgivelsesdato: 11.12.2013
  • Bokgruppe: 213

Willy Lichtwarck

Willy Lichtwarck er professor ved Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland. Han har de senere årene hatt ansvar for omfattende forsknings- og prosjektvirksomhet innenfor barnevern, sosiale tjenester og NAV, og har utgitt en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren

Edgar Marthinsen

Edgar Marthinsen er professor ved Program for sosionomutdanning AHS/HIST og ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA. Han har de senere årene hatt ansvar for omfattende forsknings- og prosjektvirksomhet innenfor barnevern, sosiale tjenester og NAV, og har utgitt en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren