Velg format

På lager
kr 299

Døråpner til arbeidslivet

Døråpner til arbeidslivet er en viktig bok for fagpersoner og andre som på ulike måter jobber for å støtte, veilede og følge opp mennesker som trenger bistand for å få og beholde jobb. Forfatterne hever blikket over tiltaksapparatet og inntar et mer overordnet perspektiv på arbeidsinkludering, illustrert gjennom teoretiske betraktninger og praktiske eksempler.
Et sentralt budskap i boken er at arbeidsinkludering i bunn og grunn handler om å ivareta enkeltmenneskers ønske om å bli sett og hørt, bli stilt hensiktsmessige krav til, få mulighet til å bli produktive medarbeidere og bli tatt på alvor i arbeidslivet. For å oppnå dette trengs en fornuftig sammensetning av metode, kompetanse, innsikt, engasjement og kunnskap om dynamikken i arbeidslivet.

Boken er skrevet av fagpersoner ansatt ved Mølla Kompetansesenter i Bærum. Både de praktiske eksemplene og den teoretiske delen illustrerer deler av den erfaringsbaserte kompetansen som Mølla besitter.

Informasjon om boka

  • Sider: 152
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215016399
  • Utgivelsesdato: 27.09.2010
  • Bokgruppe: 223