Velg format

På lager
kr 449

Dugnadsånd og forvarsverker

tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215005324
  • Utgivelsesdato: 14.05.2004
  • Bokgruppe: 213
Pppdatert lærebok innen tverretatlig samarbeid for alle som er intereressert i offentlig organisasjon og ledelse, spesielt innen helse- og sosialfagene.
Hvordan oppnår vi reelt samarbeid på tvers av etats- og virksomhetsgrenser? Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Når er samarbeid nødvendig og når er det urasjonelt? I hvilken grad hindrer lovverket for samarbeid?

Pål Repstad

Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, og har nær femti år bak seg som forsker på religiøse endringer. Han har blant annet skrevet Innføring i religionssosiologi (med Inger Furseth), hva er SOSIOLOGI og Religiøse trender i Norge. Fagbøkene hans er oversatt til svensk, dansk, engelsk, tyrkisk, bosnisk, serbisk og persisk. Han er æresdoktor ved Uppsala Universitet.
Mer informasjon om forfatteren