Velg format

På lager
kr 849

Eierseksjonsloven

Kommentarutgave. 2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 408
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215012469
  • Utgivelsesdato: 05.12.2008
  • Bokgruppe: 221
Denne kommentaren er et sentralt verktøy for alle som arbeider med eierseksjonsloven. Første utgave utkom i 1999. Denne andre utgaven gir en oppdatert og grundig fremstilling av regelsettet på bakgrunn av lovens forarbeider og rettspraksis gjennom de ti årene som er gått siden loven tok til å gjelde.
Loven regulerer når en eiendom kan seksjoneres, hvordan det gjennomføres, rettsstillingen for leierne i eiendommen og forholdet mellom seksjonseierne etter seksjoneringen.

Boken vil være nyttig for dommere, advokater og jurister i forvaltning og organisasjoner som arbeider på feltet.

De tre forfatterne har arbeidet med disse rettsspørsmål i en årrekke og var også på ulike måter involvert i arbeidet som ledet frem til loven.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller (f. 1948) var frem til 2007 den siste sorenskriver i Ryfylke og er nå dommer tilknyttet Jæren tingrett. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen. Han har utgitt Boligrett (4. utgave 2000) og andre bøker innen bolig- og kontraktsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt (f. 1952) er dr. juris og professor ved det juridiske fakultet i Oslo. Han har tidligere hatt samme stilling ved juridisk fakultet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole, og også praktisert som advokat. Han har utgitt en rekke juridiske bøker innen boligrett, tingsrett og kontraktsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Ørnulf Hagen

Ørnulf Hagen (f. 1930) er høyesterettsadvokat og drev egen praksis i Oslo frem til 2004. Han og har lang erfaring med seksjonering av større bolig- og næringseiendommer og har tidligere utgitt Eierseksjonssameier (Oslo 1994) om den tidligere eierseksjonslov. Hagen var i en årrekke formann i Advokatforeningens lovutvalg for husleie og boligrett.
Mer informasjon om forfatteren