Choose format

In stock
NOK 479

Ærede rett!

Kræsjkurs i sakførsel
God sakførsel krever både innsikt i skrevne prosessregler og praktisk erfaring.

I denne boken viser tre dyktige prosessadvokater hvordan sakførsel kan utøves på en korrekt, hensiktsmessig og elegant måte. Boken er skrevet for ferske advokater og advokatfullmektiger som står foran sine første rettssaker, men kan også være til glede for andre som ønsker å forbedre sin sakførsel.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029436
  • Publication date: 08.04.2019
  • Book group: 221

Ola Ø. Nisja

OLA Ø. NISJA er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003) og LL.M. i Corporate and Commercial Law fra King's College London (2003). Han har bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten og som gjesteforsker ved Columbia Law School. Nisja er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og fikk møterett for Høyesterett i 2011. Nisja er også forfatter av «Avtalt prosess, voldgift i praksis» (2015) og «Alternativ tvisteløsning» (2008).
More about the author
Christian Reusch

Christian Reusch

CHRISTIAN REUSCH er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1995). Han har vært dommerfullmektig, utreder i Høyesterett og sekretær for Tvistemålsutvalget, som utredet tvisteloven. Fra 1999 til 2017 var Reusch advokat hos Regjeringsadvokaten, og han fikk møterett for Høyesterett i 2003. Reusch er partner i Simonsen Vogt Wiig advokatfirma, der han leder tvisteløsningsavdelingen.
More about the author

Kaare Andreas Shetelig

KAARE ANDREAS SHETELIG er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003) og LL.M. i Corporate Governance and Practice fra Stanford Law School (2008). Han er også bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI (2004) og har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten. Shetelig er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og fikk møterett for Høyesterett i 2007. Shetelig er også medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjonen om Norges bilaterale investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015).
More about the author