Choose format

In stock
NOK 299

Andres liv og vårt eget

Andres liv og vårt eget
Vår livsform er ikke den eneste mulige. Folk i andre kulturer setter andre verdier enn våre høyest, eller lar dem få andre uttrykk. Dette resulterer i skikker og ordninger, som for eksempel helt andre former for arbeidsdeling, ekteskap og styresett. Det er imidlertid ikke nok å vite om forskjeller. For å forstå andre kulturer må vi selv akseptere hva som er viktig for dem, vi må lytte til hva de har å si og akseptere deres valg.
Fredrik Barth er Norges og Skandinavias gjennom tidene fremste sosialantropolog, en av verdens mest siterte og innflytelsesrike antropologer fra 1950-tallet til i dag, og en viktig premissleverandør i nyere samfunnsvitenskap generelt. I denne klassiske teksten gir han innblikk i hvordan livet fortoner seg innenrfra hvis man tilhører en nomadestamme i Iran, et steinalderfolk på Ny-Guinea og et jordbruksfolk i Sudan. Folk og skikker i disse kulturene blir beskrevet ut fra verdier som er viktige også i vårt samfunn: frihet og rett, kjærlighet, ekteskap og moral. Dermed blir fremstillingen også en refleksjon over våre egne liv og vårt eget samfunn.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200213246
  • Publication date: 01.12.1991
  • Book group: 224