Choose format

In stock
NOK 379

Arbeidsplaner, læringsmål og vurdering

Hva gjør vi?

Detailed information

  • Pages: 112
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215015996
  • Publication date: 14.06.2010
  • Book group: 225
Bruk av arbeidsplaner kan på mange måter anses som ett av praksisfeltets forsøk på å imøtekomme kravet om tilpasset opplæring i skolen. Forfatterne setter søkelys på bruken av dette pedagogiske verktøyet.

Arbeidsplaner styrer det faglige arbeidet i klasserommet i stor grad og framstår som et svært hendig verktøy for læreren. Men hvorfor bruker vi arbeidsplaner?
Hva bør de inneholde, og hvordan bør de se ut?
Hva kjennetegner gode læringsmål?
Hva er det spesielt viktig å ta hensyn til i underveisvurderingen?
Skal underveisvurderingen virke inn på sluttvurderingen av en elev?

Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i boka. Drøftelsen er praksisnær og tar utgangsunkt i klasseromsobservasjoner og intervjuer med elever og lærere gjennomført i PISA-studien.

Selv om arbeidsplaner åpenbart spiller en viktig rolle i forhold til undervisning og læring i norsk grunnskole, er ulike utfordringer knyttet til bruken av dette pedagogiske verktøyet i liten grad blitt gjenstand for kritiske undersøkelser.

- Bokas store styrke ligger i at den ikke bare peker på problemer, men først og fremst at den gir gode og konkrete råd om hvordan arbeidsplanene bør utformes og brukes .... Hvis vi følger de rådene forfatterne gir, bør vi i større grad enn i dag kunne nærme oss målet om tilpasset opplæring. Boka bør leses grundig av alle landets lærere og lærerstudenter. - (Bjørn Ljungmann, Bedre skole 4/10)

Cecilie Dalland

Cecilie Dalland er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet. Hun har ti års undervisningserfaring fra grunnskolen i Oslo og har skrevet doktorgrad om elevaktive arbeidsformer. Forskningområder og faglige interesser: Klasseromsforskning, kjønn, oppgaveskriving, kreativitet, arbeidsplaner og selvregulering. Dalland har utgitt en rekke artikler og bøker.
More about the author

Ole Kristian Bergem

Ole Kristian Bergem, PhD, er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i flere av de store forskningsprosjektene som har ligget under dette instituttet, som PISA+, TIMSS og PISA. Bergem har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.
More about the author