Choose format

NOK 1 149

Areal og eiendomsrett

Denne boken omhandler sentrale tema innen jordskiftekandidatenes fagområder, som jordskifte, arealplanlegging, eiendomsfag, tingsrett og kartfag. Boken inneholder 35 artikler av sentrale fagpersoner på de enkelte fagområder. Boken er redigert av Øyvind Ravna, og utgivelsen markerer Norges Jordskiftekandidatforenings 100-årsmarkering i 2007.
Boken er en antologi med 35 artikler, der sentrale fagpersoner belyser sentrale emner innenfor jordskiftekandidatenes fagområder slik som jordskifte, arealplanlegging, eiendomsfag, tingsrett og kartfag. Artiklene gir oversikt over fagfeltene med et «skarpt blikk» framover. Boken holder et høyt faglig nivå og vil være aktuell i undervisning ved universitet og høyskoler.

«Areal og eiendomsrett» dekker et bredt spekter av fagområder og får på en god måte fram det vide fagspennet i jordskiftekandidatenes virke. Både areal- og samfunnsplanleggere, ekspropriasjonsrettsjurister, grunnerververe og de som arbeider med verdsetting av eiendommer, vil finne interessante bidrag. Det vil også jordskiftedommere, tingsrettsjurister og dommere eller advokater som er opptatt av konfliktløsning og mekling. Boken inneholder dessuten et fyldig kartografisk og landmålingsrelatert kapittel med innhold og vinkling som vil bidra til å belyse landmålingens og kartfagets betydning, også for dem som til daglig ikke driver med dette.

Detailed information

  • Pages: 728
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010069
  • Publication date: 13.09.2007
  • Book group: 700