Velkommen til samtale om krigens folkerett


 

Lansering av boken Krigens folkerett. Norge og vår tids kriger 
av Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen.

Tid: Torsdag 23. januar kl. 18:00–19:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Meld gjerne din interesse på Facebook.

Var USAs militære angrep på Qasem Soleimani folkerettsstridig? Dersom USA angriper Iran uten hjemmel i folkeretten, hvilke konsekvenser får det? Hva er lovlig selvforsvar etter FN-pakten, og hvor langt rekker et sikkerhetsrådsmandat? Hva sier folkeretten om beskyttelsesplikten, og når er et angrep som rammer sivile, folkerettsstridig? Er cyberangrep en krigshandling?  

«Norge følger alltid folkeretten», lyder et velkjent postulat fra norske myndigheter. Er dette egentlig riktig? Etter annen verdenskrig har Norge deltatt i over 100 militære utenlandsoperasjoner. De siste par tiårene har disse operasjonene blitt stadig skarpere.  

Velkommen til samtale mellom president i Norges Røde Kors, Robert Mood, og folkerettsjuristene Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen om folkerett og militær maktbruk i vår samtid, og om hvilken betydning krigens folkerett har for Norge. Temaet for boklanseringen er blant annet de internasjonale reglene for krig og krigføring. Du vil få et innblikk i hva folkerett er, og hvordan folkeretten regulerer maktbruk i en verden i endring. Samtalen vil også handle om hvilket forhold Norge har og bør ha til krigens folkerett i våre dager.


Om deltagerne

Robert Mood er president i Røde Kors. Han er norsk offiser, generalløytnant og har vært generalinspektør for Hæren. I 2012 var han sjef for FNs observatørstyrke i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. Han ble tildelt Fritt Ords Pris for 2016 «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet».
 
Cecilie Hellestveit er samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider med folkerett og væpnede konflikter og har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Hellestveit er medlem av Oljefondets Etikkråd og tilknyttet Folkerettsinstituttet.


Gro Nystuen er jurist med doktorgrad i folkerett fra universitetet i Oslo. Hun har bl.a. jobbet i utenrikstjenesten en årrekke, vært førsteamanuensis ved juridisk fakultet og forsvarets høgskole og er for tiden fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun er også tilknyttet Folkerettsinstituttet.