Velkommen til lansering:

Informerte borgere?
Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati

Tid: Torsdag 13. februar kl. 09.00-10.00
Servering av frokost fra kl. 08.30

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2

Meld deg på innen 10. februar

Hvordan kobler norske borgere seg på samfunnet? Hva slags borger trenger demokratiet? Er det viktigere å være beredt enn informert? I boka viser forfatterne betydningen av offentlig tilknytning og hvordan vi tar i bruk mange ulike veier i den norsk offentligheten.

Program:

  • Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne: Offentlig tilknytning og beredte borgere

  • Eiri Elvestad: Politisk sosialisering og mediebruk i Forskjells-Norge

  • Bente Kalsnes: Godt nok rustet for falske nyheter?


Om deltagerne

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). 

Brita Ytre-Arne er førsteamanuensis i medievitenskap ved UiB. 

Eiri Elvestad er instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og professor i sosiologi med spesialisering i mediesosiologi. 

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania.