Ledige stillinger 

Forlagsredaktører, samfunnsfag og juss


Universitetsforlaget er en ledende utgiver av akademisk litteratur av høy kvalitet. Forlaget er i sterk vekst, og nå trenger vi to nye forlagsredaktører som kan bidra til videre fremgang og utvikling. Den ene stillingen er knyttet til utvikling av juridisk faglitteratur og lærebøker for høyere utdanning, samt innholdsutvikling på forlagets digitale jusstjeneste, Juridika. Den andre er en redaktørstilling som skal videreutvikle vår sterke posisjon som utgiver av samfunnsfaglige fagbøker og læremidler.

Redaktørene må ha en juridisk eller samfunnsfaglig master. For å lykkes må du være selvstendig og effektiv, samarbeide godt, kunne håndtere mange oppgaver samtidig og være en god nettverksbygger. Du må ha interesse og talent for prosjektledelse og helst erfaring fra redaksjonelt arbeid. Stillingene innebærer budsjettansvar og resultatoppfølging.

Viktige arbeidsoppgaver er

  • akkvirering, vurdering og utvikling av nye fagbøker og læremidler

  • forvaltning av tidligere utgivelser

  • prosjektledelse

  • vurdering, kvalitetssikring og utvikling av digitale læringsløp og annet digitalt innhold

Universitetsforlaget samarbeider med de fremste fagmiljøene i landet. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et dynamisk arbeidsmiljø med trivelige kollegaer i Norges ledende fagbok- og tidsskriftforlag. Forlaget tilbyr subsidiert kantine, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og lønn etter forlagets lønnssystem.

Vi ser fram til å motta din søknad og CV snarest og senest innen 11. juni 2020.

Søk stillingen på Finn