De nominerte til årets tidsskriftartikkel 2019


Hvert år gjør tidsskriftredaksjoner og forfattere en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget ut hedersprisen Årets tidsskriftartikkel.

Utvelgelseskriteriene er at artikkelen skal være faglig nyvinnende og godt formidlet, og noe redaksjonen var ekstra stolt av å publisere. Det er redaktørene i hvert enkelt tidsskrift som nominerer artikler, mens en uavhengig jury, utpekt av Universitetsforlaget, på fritt grunnlag vurderer de foreslåtte kandidatene og kårer vinneren. Forfatteren av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner.

De nominerte for 2019

Barnelitterært Forskningstidsskrift BLFT: Aslaug Nyrnes, Jente–hest-kameratskap på tvers av artar: Hesteboka i økokritisk perspektiv

Edda: Kamilla Aslaksen: Romanens virkningskraft. Mottakelsen av Amtmandens Døttre 1854-1855

Fokus på familien: Henriette C. Alsing, Biler, blod og ballonger kr 149,-

Heimen: Åsmund Forfang, Ein Nes-bonde æreskjeller ein generalmajor. Vilkåra for trykkefridommen i dei første åra etter 1814

Historisk tidsskrift: Fredrik W. Thue, Den historiske allmenndannelse. Historiefaget i høyere/videregående skole, 1869–2019

Jussens Venner: Henrik Søvik, Tolkning av enkeltvedtak kr. 199,-

Kart og Plan: Steinar Taubøll, Er kommunene forpliktet til å bruke klimapåslag ved flomfarevurdering 199,-

Kirke og Kultur: Randall J. Stephens og Hilde Løvdal Stephens, Guds mann i Det hvite hus? Kr 149,-

Klinisk Sygepleje: Ingrid Drageset, Research involving older persons with dementia; ethical considerations kr 149,-

Kunst og Kultur: Even Smith Wergeland, Betongbyråkratiet: Den arkitektoniske arva etter norske rådhus frå etterkrigstida

Lov og rett: Michael Reiertsen, Prinsipielt (u)prinsipiell – når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det kr 199,-

Naturen: Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen, Populasjonssykluser hos bjørkemålere – små dyr med enorme svingninger 99,-

Nordic Journal of Digital Literacy: Filipa de Sousa og Ingvill Rasmussen, Productive Disciplinary Engagement and Videogames. A Teacher’s Educational Design to Engage Students with Ethical Theories in Citizenship Education

Nordic Journal of Studies in Policing: Geir Aas, Policing the Penal Provisions on Repeated and Severe Domestic Violence

Nordisk Sygeplejeforskning: Rikke Søndergaard og Niels Buus, Narratives from a weight-stop program: A qualitative interview study kr 149,-

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research: Christian Lo, Ragnhild Holmen Waldahl og Yngve Antonse, Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester

Norsk antropologisk tidsskrift: Nils Bubandt, Koralteori, eller hva koraller kan lære antropologien om multispecies sosialitet

Norsk filosofisk tidsskrift: Kristian Skagen Ekeli, Politisk uvitenhet, stemmeretten og velgeres moralske ansvar

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift: Kari Løvaas, Forhandlinger om verdighet i Hamsuns Sult

Norsk medietidsskrift: Trine Syvertsen, Faltin Karlsen og Jørgen Bolling, Digital detox på norsk

Norsk Museumstidsskrift: Morten Spjøtvold, Kunst og fyll til folket. Om Trondhjems Brændevinssamlags finansiering av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondhjems Kunstforening

Norsk Pedagogisk Tidsskrift: Svein Sataøen, Ingrid Fossøy, Val av studielitteratur i barnehagelærerutdanninga kr 149,-

Nytt norsk tidsskrift: Carl Emil Vogt, Hva visste Quisling om jødeutryddelsen? 149,-

Oslo Law Review: Birgitte Hagland, From Aristotle’s ʻArithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois – Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law 

Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling: Ulrik Eriksen, Bil avler bolig kr 99,-

Praktisk Økonomi & Finans: Knut Ims, Hvor stor er egentlig Adam Smith i økonomifaget? Kr 149,-

Stat & styring: Monica Auberg og Inger Marie Stigen, Er Stortingets anmodningsvedtak på kollisjonskurs med utredningsinstruksen?

Studia Musicologica Norvegica: Lise Karin Meling, “Jubel og Kjærlighed, Fortvivlelse og Vanvid, Alt laa i dette tonende Hvelv”: Kvinnenes pianomusisering i norsk skjønnlitteratur 1850-1900

Søkelys på arbeidslivet: Tale Hellevik, Ottar Hellevik og Kjersti Misje Østbakken, Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær

Tidsskriftet Norges Barnevern: Idde Mari Baar-Dahl, Metoden: hemmende eller fremmende? En drøfting av metodebruk i profesjonelle samtaler med barn 149,-

Tidsskrift for Eiendomsrett: Pauline Sommerfelt Helle og Henrik Bjørnebye, Tålegrensen for vindkraft (ikke publisert enda)

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett: Birgitte Hagland, Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd kr 199,-

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB): Katrine Kjærheim Fredwall, Å skjevdele alt? – En mulighet i de særegne oppgjørene

Tidsskrift for omsorgsforskning: Nora Simonhjell og Ingvil Hellstrand, «De skrev henne ned» Livsarket og fortellinger om identitet og omsorg

Tidsskrift for psykisk helsearbeid: Merete Nesset, Mikrofonen i øredobben kr 99,-

Tidsskrift for samfunnsforskning: Tomas Hostad Løding, Tap og tillit – om relasjonene mellom norske kraftkommuner og finansnæringen

UNIPED: Ida Aurlien, Kari Myren Bjørnsrud, Erik Haugom og Christer Thrane: Betydningen av målbevissthet og sosial tilhørighet for frafall i høyere utdanning

Tidsskrift for kjønnsforskning: Agnes Bolsø, Kroppen og fantasiene om den. Det allmenne ved transkjønn

Kritisk juss: Lars Gule, Fremmedkrigere og terror.

Les mer om prisen og tidligere vinnere.