Jussens venner

Ledig stilling 

Studentredaktør til Jussens Venner


Har du lyst til å være med og utvikle et av Norges mest leste juridiske tidsskrifter?

Universitetsforlaget søker ny studentredaktør til Jussens Venner

Tidsskriftet har to jusstudenter som redaktører. Én av redaktørene går av i mai, og vi søker hans etterfølger. Vi leter etter en faglig dyktig og sosialt omgjengelig person. 

I samarbeid med din medredaktør vil du ha ansvar for å vurdere kvaliteten på artikler som kommer inn. Du har ansvar for å planlegge utgivelsene og produksjonen, følge opp artikkelforfatterne og finne eksterne fagfeller, som også vurderer artiklene. Det kreves gode evner i å koordinere arbeidsoppgaver. 

Oppdraget gir deg verdifull erfaring i redaksjonelt arbeid, og god innsikt i akademisk skriving og vitenskapelig publisering. 

Jusstudenter ved alle universitetene oppfordres til å søke på stillingen. Søkeren må ha fullført 3. studieår første semester ved tiltredelse. 

Oppdraget er honorert og lar seg forene med fulltidsstudier. 

Oppstart: 1. juni 2021
Varighet: cirka 1 år 

Søknadsfrist: 30. april 2021

Søknad med CV, karakterutskrift og annen relevant dokumentasjon sendes til redaktørene: 

Julie S. Larsen: juliesla@uio.no (telefon 995 52 699)
Alexander Sæthern: alexsathern@gmail.com (telefon 469 46 140)

Ved spørsmål, ta kontakt med redaktørene.