Choose format

In stock
NOK 369

Bærekraft i praksis i barnehagen

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028514
  • Publication date: 21.03.2019
  • Book group: 215
Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Barnehagelærere må derfor ha relevant kompetanse for bærekraftig utvikling i barnehagen.

Denne boken handler om hvorfor begrepet «bærekraft» er sentralt i barnehagen, og viser hvordan barnehagelærere kan bidra til at barn får erfaring med og bevissthet om bærekraftig utvikling. Boken synliggjør hvor viktig barnehagelæreren er som rollemodell, tilrettelegger og medvandrer for å kultivere små barns naturlige omsorg og dømmekraft på vegne av vår felles jord.

Boken gir konkrete forslag til hvordan bærekraft kan utøves i praksis i barnehagen. Den gjør oss oppmerksom på hvorfor oppdagelse, undring og kritisk tenking er viktige forutsetninger for bærekraftig utvikling. I tillegg eksemplifiseres metoder og prosjekter som etablerer gode vaner og økologisk handlekraft gjennom sosialt samspill, samhandling og utøvelse av demokrati.

Boken retter seg mot studenter innenfor barnehagepedagogikk samt forskere, faglærere og barnehagelærere knyttet til barnehagefeltet.

I tillegg til redaktørene har følgende bidratt med kapitler i boka: Heidi Buvang, Kari Wallem Bøe, Kristin Grøsvik, Inger Wallem Krempig, Cecilie Harr Moen, Kristine M. Olsen, Barbara Maria Sageidet, Frode Skarstein, Tuula H. Skarstein, Tove Aagnes Utsi og Thilde Kleppe Vårnes.

«Denne er til nå den beste faglige ressursen på bærekraftig utvikling i barnehagen jeg har kommet over.»
Adrian K. Rasmussen, Høgskolen i Østfold

Veronica Bergan

Veronica Bergan er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet.
More about the author

Kristin Emilie W. Bjørndal

Kristin E. W. Bjørndal er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.
More about the author